Bilgisayar Terimleri

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Bilgisayar kullanan kişilerin en büyük sorunlarından bir tanesi de karşılarına çıkan terimleri bilmemelidir. Bu yazıda ise aklımıza gelen bildiğimiz bilgisayar terimlerini kullanıcılarımız ile paylaşmaktayız.

Access
Depolanmış olduğu yerden bir bilgiye, (data) veya bir cihaza (bir disket okuyucusu gibi) girişi sağlamak, okumak veya yazmak.
Accuracy
Hatadan uzaklık derecesi.

Bilgisayar ağı değişik yerlerdeki bilgisayar sistemlerini birbirine bağlayan bir veri iletişim sistemidir.
AD/DA Çevirici
Analog ses işaretlerini sayısal işaretlere ya da tersi işlemi aynı şekilde hazırlayan devrelerdir.
Adapter (Adaptör)
Direkt olarak birbirlerine uyum sağlamayan iki konnektörün veya cihazın bağlanmasını sağlayan bir aracı cihaz.
ADC
Analog sinyalleri karşılığı olan dijital sinyallere dönüştüren bir cihaz.
AF
Auto-focus. Kameralarda netliğin otomatik olarak sağlanmasıdır.
AIX
IBM tarafından geliştirilen UNIX tabanlı işletim sistemi.
Aldus PageMaker
PC’lerde en yaygın kullanılan masaüstü yayıncılık programı olan Aldus PageMaker, grafik yazılımları ve tarayıcıları ile oluşturduğunuz grafikleri kolayca yerleştirip formatlamanıza imkan veren masaüstü yayıncılık programı.
Alfa kanalları
Photoshop’da, dökümanı oluşturan kanalların haricindeki her yeni kanala verilen isim.
Alphanumeric
Alfabetik ve nümerik karakterlerden oluşmuş kelime.
Analitik
Elektronik devrelerin matematiksel yolla çözümlenmesi.
Analog computer
Analog hesaplayıcı (Analog Bilgisayar).
Analog
İşlemden geçirilen yada yeniden orjinal bir görüntü veya sesi temsil eden bir elektirk sinyalinin varyasyonu.
Animatic
Videoteyp’de ya da bilgisayar ekranında gösterilen bir video programının görüntüsel dış çizgisi.
Antialias
Bilgisayarlardaki her resim piksellerden oluştuğu için, eğik kenarlarda genellikle çirkin sivri uçlu merdiven basamakları oluşur. Antialias bu kenarları güzleştirmek için kullanılan bir metoddur.
Appletalk
Apple bilgisayar ürünleri ve diğer bilgisayarlar arasında iletişimi sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir iletişim protokolüdür.
ARPANET
İleri Araştırma Projeleri Ajansı Bilgisayar Ağı (Advanced Research Projects Agency Network). Internet ağı konusunda ilk çalışmalar yapılırken o ağa verilen ad. Bugünkü Internet’in temeli.
ASCII
Birçok bilgisayarın kullandığı standart 8 bitlik haberleşme kodudur.
Assembler
Makine dilinde program üreterek bilgisayar tarafından doğrudan işletilebilmesini sağlayan bilgisayar programıdır.
Audio Track
Audio sinyallerini taşıyan video teybin bir bölümü.
AVI
Ses ve Video özelliklerinin bir arada kullanılabildiği dosyalar. Window’s un Medya Aygıtı öğesi üzerinden ulaşılabilir.
AWK
Unix’in özelliklerini de taşıyan oldukça güçlü bir “yığın dilidir.
Axis
Uzunluğu ölçümü veya konumların tesbiti için başvurulan sabit bir hat.
Backbone
Büyük veri kapasitesine sahip bir ağı besleyen hızlı bir hat veya bir seri bağlantıdır.
Back up
Data disketlerinin 2. kopyası veya tahrip olma, kaybolma olasılıklarına karşı yapılan yedekleme işlemi.
Background
Zemin, geri plan, görüntünün arka planı.
Bandwidth
Bir kanalın ya da devrenin veri iletme oranı veya iletişim kapasitesi ölçüsü.
Barkovizyon
Video dahil, bilgisayardan aldığı tüm sinyalleri perdeye yansıtabilen bir projeksiyon sistemidir.
BASIC
Kelimelerinin ilk harflerinden oluşan, ilk defa DARMOUNTH kolejinde geliştirilen en basit bilgisayar programlama dili.
Baud Rate
Bilgisayar kontrollu sistemlerde seri hatlar üzerindeki bilgi akış hızı birimi.
Bit
İletilebilen bilginin en küçük miktarı. Bir alfabetik karaketri, bir sayısal rakamı belirten ya da sinyallemeyi ve diğer fonksiyonları değiştiren bir kombinasyonu.
Boot
Sistemin istenilen seviyeden işleme başlamasını sağlayan makine prosedürü.
BPS
Bit per second (saniyedeki bit sayısı)
Built-in
Cihazın içine yerleştirilmiş olan sistem veya başka bir cihaz.
Byte
Sekiz data biti+bir parti bitten meydana gelen bir alfabetik veya özel karakterdir. Genelde ASCII kodludur.
Cad
Grafik işlerinin mimari ve mühendislik sistemleri için çizim ve planların bilgisayarda üretilmesi.
CD-I (Interactive-CD)
Duran görnütler, audio, grafik ve bilgisayar bilgileri verebilen interaktif bir ürün için kullanılan deyim .
CD-ROM
Yazılımların depolanmasında, arşivlenmesinde ve multimedya uygulamalarında kullanılan dünya standartıdır.
CD-Audio
Müzik CD’lerinin yayımlandığı medyadır ve tüm CD okuyucularında çalışabilme özelliğine sahiptir. CD-Audio’nun bilgi kayıt formatı Kırmızı Kitap adı verilen teknik spesifikasyonla standartlaştırılmıştır.
Channel (Kanal)
Bir ağdaki iki yer arasında, belirli iletim hızına sahip bir iletişim hattı.
Character (karakter)
Bilgisayar tarafınrdan yazılıp okunabilen ve depolanan herhangi bir tek alfabetik, nümerik, noktalama veya değer işaretlerinden biri.
Chip
İnce kesilmiş silisyum dilimi.
Client
Internet üzerindeki bir sunucuya bağlanmış olan “istemci” makinaya “aclient” ismi verilir.
Computer Simulation
Bir bilgisayar programı içindeki fiziksel işlemlerin simülasyonu.
Configuration
Bir bilgisayar sisteminin dizaynı cihazların birbirine uyumunu sağlayan arajman işlemi.
Control unit
Bilgisayarda işlemleri organize ve kontrol eden bölüm.
CPU
Central Processing Unit. Merkezi İşlem Birimi. Bilgisayarın işlemlerinin yapıldığı ve transistörlerin bulunduğu küçük çip.
DA/Converter
Bilgisayar tarafından kullanılan dijital sinyalleri, analog sinyallere çeviren bir cihaz.
DAT
Dönel kafa prensibi ile sayısal yazan ve okuyan kesinlikle dip gürültüsü olmayan kayıt cihazları.
Data (Bilgi-veri)
Bilgisayar tarafından üretilen ve işlenebilen bilgi elemanı için kullanılan genel terim.
Data bus
Veri hattı.
Default
Bilgisayarın otomatik olarak geçerli saydığı ve aksi belirtilene kadar geçerliliğini koruyan işlem veya değer.
Definiton
Bir görüntünün kesinlikği veya ayrışımı.
Delimiter
Bir depolama bölgesinde bilginin başlangıç ve bitişini işaretleyen karakter.
Device
Özel bir işlem yapabilen hardware parçası. Printer, bir device örneğidir.
Dial-up
İki makine arasında telefon hattı üzerinden arama yapılarak sağlanan geçici bağlantıya verilen isim.
Directory (dizin)
Depolama bölümü için her dosyaya ait adı, yeri, boyutu, yazılım veya son düzeltme tarihini veren tablo.
Disket
Software veya data kaydetmeye yarayan, düz, eğilebilir, magnetik materyal ile kaplı ve koruyucu zarf içindeki çevre birimi.
DNS
Internet alfanümerik adreslerini sayısal adreslere (IP numarası) çeviren yöntem.
DOS
Bilgisayarın bilgi girişi ve depolama işlemleri için hazır hale gelmesini sağlayan işlemler topluluğu. Dos İşletim Sistemi.
Download
Program ve / veya bilgilerin dosyalarını bir bilgisayarndan bir başka cihaz veya bilgisayara geçirmek.
Drive
Magnetik elemanları yazıp okuyabilen ve CPU’nun işlem yapabilmesini sağlayan araç.
Dump
Bir bilgisayarın hafızasının içeriğini görüntülemek, yazmak veya depolamak.
E-mail
Elektronik mektup. Internet üzerinde kişisel mektupların bir noktadan bir diğerine yollanması için kullanılan yöntem.
Elapsed time
CD’de çalınan bölümlerin süresine gösteren hane.
Emisyon
Katı, sıvı yüzeyden ya da genellikle bir metalden elektronların elektromanyetik radyasyon yoluyla veya elektronların ısı yoluyla açığa çıkarılması.
Erase
Magnetik bir bilgiyi yenilemek veya silmek.
Ethernet
Başlangıçta Xerox tarafından geliştirilen, daha sonra Digital, Intel ve Xerox (DIX) tarafından düzenlenen 10Mb/s iletişim ağı standardı.
Extension
Dosya adından sonra yazılan üç karaktere kadar ek. Extension, dosya adının belirleyicisi veya ayırıcısı olarak görev yapar.
FAQ
Sıkça Sorulan Sorular (SSS).
Fetch
Bilgisayarda emirlerin getirilmesi.
File
Bilgisayar tarafından bir bütün olarak kabul edilen, birbirleri ile ilgili data gruplarının toplandığı program.
Finger
Sizin bağlı bulunduğunuz ağdaki kullanıcılar hakkında bilgileri bulmanızı sağlayan bir protokol.
Fixed disk
Data depolaması için kullanılan, çevre etkilerinden korunmak için sıkı kalıplara alınmış hard disk.
FPU
Floating Point Unit-Kayan Nokta Ünitesi ; CPU üzerinde bulunan ve çok hassas işlemlerin yapılmasında görev alan ünite.
Freeware
Ücretsiz kullanılabilen yazılım.
FTP (File Transfer Protocol)
Çeşitli sistemler arasında dosya aktarımı yapılmasını sağlamak için kullanılan bir protokol.
Gateway
Aynı fonksiyona sahip fakat farklı yapıdaki ağlar arasında verileri aktaran programlara denir.
Gif
Graphisc Interchange Format; Web sayfalarında sık sık kullanılan,Grafik dosyalarını sıkıştırmak ve zamandan tasarrufta etmek için Compuserve tarafından yaratılan grafik formatıdır.
Graphic
Grafik
Groupware
Aynı bilgiler üzerinde çalışan bir grup insan içn tasarlanan programlara denir.
Hardware
Bilgisayar sisteminin sahip olduğu cihazların tümü, Donanımı.
Head
Kafa, video cihazında bandı okuyan ya da kayıt yapan ve bir tambur içine gizlenmiş hareketli parça.
High grade
Yüksek manyetik özelliğe sahip video bant.
Horizantal Resolution
Ekran üzerinde yatay olarak bulunan pixel’lerin sayısını belirtir.
Icon
Kullanıcını istediği fonksiyonu yerine getirebilmesi için seçtiği yazılım; işlemlerini sembolik imgeleri.
Input/Output
Bilgisayarlar ile haberleşme yapan cihazlar için kullanılan genel terim. Bu terim için I/O kısaltması kullanılır.
Input
Merkezi bir işlem ünitesine veya ünitesinde bilgi transferi için gerekli işlemler.
Interlock
Bir cihazın yalnız önceden belirlenmiş şartlarda çalışabilmesine imkan veren güvenlik tertibatı.
Interpolation
Bilinen iki nokta arasındaki bilinmeyen üçüncü noktanın bulunması tekniği, matematiksel işlem türü.
ISDN
Eşzamanlı ses, veri ve görüntü bilgisinin birkaç kanal üzerinden yüksek hızlı iletimi.
Jaggies
Şekillerin bilgisayar grafiğindeki köşeleri. Aynı zamanda “Alasing” diye de adlandırılır.
Jamming
Bir işletim sistemini istenemeyen sinyallerle kasten bozma.
Kamera
Görüntüyü elektriksel işaretlere çeviren sistem.
KİOSK
Kiosk bir PC ve dokunmatik ekrandan oluşan bir sistemdir.
LAN
Yerel bilgisayar ağı.
LCD
Sıvı kristal ekran. Kristal uygulanan elektrik akımında değişme prensibine göre çalışır.
LD-ROM
Bilgisayardan alınan talimatların, 12 inçlik diske video ve audio trackleri olarak kayıt edilmelerini sağlayan yeni bir kompact disk.
Loop
Devamlı olarak bir dizi bilgisayar instructionu (talimatı)’nı tekrarlayan ve bu işlemi belli bir sonuç elde edilene veya önceden belirlenen bir şart gerçekleşene kadar sürdüren program bölümü.
MAC
Renk, aydınlık, ses ve eşzamanlama işaretlerinin sıkıştırılarak bir satır boyunca ayrı ayrı zamanlarda gönderildiği yeni TV yayın sistemi.
Mainframe – Ana Frame
Ölçüleri ve kapasitesi itibarı ile büyük bir bilgisayar.
MAP
Web tasarımında kullanılan, yüklenen grafiğin belirli bölgelerine basıldığında değişik bağlantıları çağırmak için kullanılan sistemdir.
Mass Storage
Büyük kapasiteli (megabayt, gigabayt) ikinci depolama sistemleri.
Master
Bir kayıt işlemindeki esas kopya.
Megabyte – MB
Bir milyon bayt.
Megahertz – MHz
Bir saniyede milyonlarca saykıl.
Memory Window
Kullanılmakta olan ve kalan belleği gösterir.
Memory
Bilgisayarda, bilginin depo edildiği, kopyalandığı ve yeniden kullanıldığı yüksek erişim hızına sahip bölüm.
Mic – Mik
Çeşitli mikrofonlardan veya diğer audio kaynaklarından alınan sesleri mono veya stereo olarak kayıt etmek için kullanılan cihaz.
Microphone
Mikrofon, ses enerjisini elektrik enerjisine çevirin araç. Ses dalgalarının havada oluşturduğu basınç değişikliklerine uyabilen esnek bir diyafram içerir. Bu diyafram ya doğrudan basınçla ya da basınç değişikliği ile çalışır.
Midi
(Musical Instruments Digital Interface) elektronik müzik enstrümanlarının birbirleri arasında bilgi gönderebilmeleri amacı ile geliştirilmiş bir ara birim.
MIDI THR
Birkaç aletin birbirine bağlanması için gerekli komut.
Modem
Modilatör – Demodülatörun kısa yazılışı. Bilgisayardan gelen sinyalleri analog sinyal haline dönüştürerek telefon hattı üzerinden nakledilebilmesini mümkün kılar veya bu yolla gelen sinyalleri bilgisayarın kullanabileceği hale dönüştürür.
Monitör
Video dilinde, video girdileri olan bir televizyon.
MTBF
Bir cihazın bozulmadan önceki ortalama kullanılma süresi.
Network
Bilgisayar ağı. Birçok bilgisayarın çeşitli yöntemlerle birbirine bağlanarak bazı bilgileri paylaşabilmelerini sağlar.
NNTP
Ağ Haberleri Aktarma Protokolü (Network News Transfer Protocol).
Node
Bilgisayar ağına bağlı ve adresi verilerek erişilebilen cihazlara verilen isim.
Numlock Key
Klavye üzerindeki iki durumlu bir tuşa verilen isimdir. Tuş aktif olduğunda kalvye üzerindeki sayıların ve dört işlem karakterlerinin bulunduğu tuş gurubuda aktif olur.
Numeric Keypad
Sayısal tuş takımı. Kalvye üzerindeki sayıların ve dört işlem karakterlerinin bulunduğu tuş gurubudur.
Null Modem Cable
İki bilgisayarı seri portlarından birbirlerine bağlamak için kullanılan kablo türüdür.
Notebook Computer
Hafif ve taşınabilir bilgisayar cinslerine verilen isimdir.
Noise
Parazit. Aktarılan sinyalleri bozmak için kullanılan sinyallere verilen isimdir.
Netware
İşletim sistemi. LAN üzerinde kullanılır. Novel Corporation tarafından geliştirilmiş birçok ağ üzerinde kullanılan işletim sistemidir.
OCR
Yazılı veya basılı karakterlerin makina tarafından ve foto-elektrik transuderlerden gelen girdilere dayanarak tanıması.
Operating System
Bir bilgisayarın yeteneklerini yöneten bir yazılım.
Optical Disc
Laser ışını kullanarak dijital bilgi kaydeden ve tekrar üreten bir video disk kopylama cihazı.
Optıbase
JGEB sıkıştırma ve hızlandırma kartları.
Output
Bilgisayar sonucu veya işlenmiş data.
Overload
Aşırı yüklenme.
OS/2
Önceleri IBM ve Microsoft tarafından geliştirilen, ancak sonradan IBM’in ürünü haline gelen multitasking bir işletim sistemidir.
Optimize
Programcılıkta bir programın en iyi hali ile çalışması için yapılan ayarlardır.
Option
Seçenek. Bir komutun yanında kullanılan ve o komutun belli bir kullanımına yönelik ek ifade.
Packet
Paketİletişim ağı üzerinden gönderilen veri birimi.
Pan
Yatay x-aksı boyunca uzanan bir kamera hareketi.
Parametre
Özel bir program için verilmiş değeri gösteren değişken.
Parity
Hafızadaki data errorlarını tespit etmek için kullanılan fazladan bir bitlik kod.
Partition
Sabit disk içerisindeki, özel amaçlar için kullanılan küçük bir bölüm.
Pixel
Resim elemanı için kullanılan kısaltma. Tek bir bitlik bilgi ile monitör üzerinde adreslenebilen tek bir noktadır.
Port
Bir eletronik devreye şebekeye ve sisteme giriş noktası.
Prob
Frekans ve benzeri etkenlerde empedans uygunluğu sağlayan araç ya da bağlantı kablosu.
Rafine etmek
Tamamen RAM’a depolanabilmesi için sıkıştırılmış bir bilgisayar animasyonlu sekans.
RAM
RAM (Silinebilen Bellek) olarak bilinen bu elemanlar oku/yaz belleği olarak da adlandırılır.
Raster
İmgenin görüntülendiği monitör ekranındaki taranmış olan ışıklı ekran.
Real Time kayıt
Sequencer programlarında metronom dinlenerek yapılan canlı müzik şekli.
RFC
Elektronik posta başlıklarının biçimi için Internet standardı. Elektronik Posta.
SAP – Sound Audio Program
İki dilde yapılan yayınlardan birinin kaydeden ses alma programı.
Senkronizasyon
İki sinyali faz ve frekans bakımından uyumlu hale getirme olayı.
Shareware
Belirli bir süre ücretsiz kullanılan, ancak yazılımın deneme süresi bitince yazılımın sahibine ücret ödenmesini gerektiren türden yazılımlara verilen isim.
Shotgun
Sesi mikrofonun önünde dar bir koni içinde yakalayan bir kardioid tipi. Genelde kameraya monte edilmiş olup, yalnızca kameranın yönetildiği taraftaki sesleri kaydeder.
SLIP
TCP/IP protokolünde IP paketlerini iki sistem arasında aktarmak için telefon hatlarını ya da RS 232 devrelerini kullanan protokol.
SMARTDRV
Sabit diskinizin hızını artırmak için kullanılır.
Software – Yazılım
Çalıştırıldığında bilgisayara belirli fonksiyonları yaptıran bir dizi instruction.
System
Hardware, software ve diğer yardımcı birimlerden oluşan ve bir ünite olarak çalışan grup.
TCP/IP Protocol
Internet üzerindeki bilgisayar sistemlerinin birbirlerine bağlanması için kullanılan standart ağ iletişim protokolüdür.
Telnet
Bir Internet sitesinden diğerine bağlanmak için kullanılan komut ve programdır. Komutu kullanarak bir internet sitesine bağlandığınızda karşınıza sitenin “login:” komut satırı gelecektir. Böylece Internet üzerinde iki makine direkt (ve özel) olarak birbirine bağlanabilir.
Terminal Emulator
Bilgisayarın terminal taklidi yapmasını sağlayan program. Bu programı kullanan bir bilgisayar, uzaktaki başka bir sisteme ait bir terminal gibi görünür.
Tray
CD player’da diskin alındığı tepsi.
Truncation
Hesaplamanın özel bir kural tarafından durdurulması.
Trunk
Trank. Anahat. Kablo-TV Dağıtımında kullanılan ana dağıtım kabloları.
Trunkey
Ekleme veya düzeltme işlemlerine gerek olmaksızın çalışan bir sistem.
Unix
Çok kullanıcılı, çok hedefli bir operasyon sistemi. Genellikle çalışma hayatında kullanılan bir işletim sistemi.
Unzip
Daha önce bir sıkıştırma yardımcı programı kullanılarak sıkıştırılmış bir dosyayı açmak.Upgrade: Daha yüksek performans veya ilerlemiş özellikler gösteren parçalarının eksiklerin yerlerine yerleştirilmesi.
Upload
Direk interface ya da bir modem yolu ile diğer bir bilgisayardan data almak.
Usenet – USEer NETwork
Konuya göre isimlendirilmiş binlerce ağ haber grubu, protokolleri çalıştıran bilgisayarlar ve ağ haberlerini okuyan ve makaleler yazan kullanıcıların oluşturduğu sistem.
Utilities
Yardımcı yazılımlar.
VGA – Video Graphies Aray
IBM PS/2 EGA’ya uyumlu grafik cihazı. Analog monitörleri de destekler.
VHD – Video High Density
Yüksek yoğunluklu video disk. Üç renk sistemine de uyar.
VHF – Very High Frequency
Çok Yüksek Frekans 2’den 13’e kadar olan kanallarda televizyon yayını.
Virtual Reality
Kullanıcının müdahale edebildiği 3-boyutlu ortama verilen addır.
Virus
Zarar vermek amacıyla kendini programlara kopyalayan, bu programlarla ilişki kuran, sistemdeki diğer programlara da yamanarak yayılan program.
VRML
3 boyutlu görüntüleri taşıyabilecek şekilde Web sayfaları oluşturabilen bir dil.
W3
Dünya Çapında Ağ (World Wide Web)
WAN
Geniş alan ağı. Birbirleri arasında oldukça uzak mesafe olan ve genelde PTT altyapısı kullanılarak oluşturulan bilgisayar ağı.
Webmaster
Bir web sitesinin editörlüğünü üstlenen kişiye “Webmaster” adı verilir. Webmaster’in görevi, Web sitesinin tasarımını yapmak ve “çarpıcılığını” korumaktır.
WINZIP
Winzip, Windows 95, 3.1 ve NT kullanıcılarının dosyalarını Internet üzerinden daha hızlı aktarmak için daha küçük hale getirmeye yarayan bir sıkıştırma yardımcı programıdır.
Write protect
Disket üzerindeki bir tırnak. Kapatıldığı zaman diskete birşey yazılamıyor veya silinemiyor.
X Windows
Çalışma sistemi veya grafik terminal satıcılarının çoğu tarafından kabul edilen bir Window operasyon sitemi.
X-asis
Bir tablonun yatay çizgisi.
Y-axis
Bir tablonun genelikle data rakamının bulunduğu dikey çizgisi.
Yazılım – Software
Daha çok programlanan yazılımlardır.
Z-axis
3 boyutlu bir tabloda önden arkaya doğru olan.
ZIP
PKZIP kullanılarak sıkıştırılmış (daha küçük dosya boyunda, ama eşdeğer bir dosya yapılan) bir dosya “zıp” dosyası olarak adlandırılır. Dosya uzantısı, ZIP’tir.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.