Mikro v15 Stok Hareket Föyü Kolon Ekleme

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Mikro kullanıcılarının Stok Hareket Föyü evrağına nasıl kolon eklemesi yapabileceğini bu başlık altında anlatalım.

Fakat öncelikle belirtmen gerekli ki TEMEL SQL bilgilerine sahip olmanız gerekmektedir. Konu içerisinde fantastik terimler kullanabilirim kafanız karışmasın 🙂

———————– Önemli Not ———————–
Bu işi yapacak kişilere peşinen söyleyeyim çok fazla inceleme fırsatım olmadı bana anlık olarak lazım olan bir şeydi düzenlemeleri yapıp, 15 dakika kadar seri numaraları ile ilgili kontrollerimi yapıp tekrar eski haline getirdim. Herhangi bir hata ile karşılaşma durumuna karşılık yedek almayı unutmayınız. Konuyu açmamda ki temel amaç bu tarz alanlara nasıl ekleme yapacağınızı kısmen anlamış olmanızdır.
———————– Önemli Not Sonu ———————–

Şimdi Stok Hareket Föyü 2 ayrı Fonksiyon ile çalışmaktadır.
Bunlar;

fn_HamStokFoy

fn_StokFoy

Bizim kolon ekleme işlemleri için değişiklik yapacağımız Fonksiyonlar bunlar. Öncelikle benim bu anlatım için kullanacağım Mikro veri tabanı DEMO kodlu veritabanıdır. Mikronun veridiği adıyla MikroDB_V15_DEMO veritabanıdır. Bu arada şunu da belirteyim ben bu anlatımda Stok Hareket Föyüne SeriNo kısmını ekleyeceğim. Şimdi bu fonksiyonlar nerede? Öncelikle onu inceleyelim;

MsSQL Server’a Management Studio programı ile bağlanıyoruz. Object Explorer (Sol Menüden) Bölümünden aşağıdaki info satırında belirttiğim sıraya göre ilerliyoruz.

Databases -> MikroDB_V15_DEMO -> Programmability -> Functions -> Table-vauled Functions

Bu bölüme geldiğimizde fn_HamStokFoy ve fn_StokFoy fonksiyonlarını bulabilirsiniz. Bunları bulduktan sonra önce fn_HamStokFoy’e MOUSE ile SAĞ tıklayıp Modify diyoruz. Açılan ekranda karşımıza aşağıdaki TAB menüde bulunan Standart HamStokFoy gelecektir. Şimdi bizim buraya yapmamız gereken işlem STOK_SERINO_TANIMLARI tablosundan verileri almak. Mikro MSSQL Left Outer Join özelliği ile tablo birleştirme yaptığı için bizde aynı şekilde yapalım ;

LEFT OUTER JOIN dbo.STOKLAR ON (dbo.STOKLAR.sto_kod=sth_stok_kod)
Yukarıda yazılı olan satırı buluyoruz.
LEFT OUTER JOIN dbo.STOK_SERINO_TANIMLARI ON (sth_evrakno_sira=chz_st_evr_sira)
Kodu hemen satırın altına yapıştırıyoruz. Bu kod sayesinde STOK_SERINO_TANIMLARI tablosundaki verileri artık bu fonksiyon üzerinde kullanabiliriz.
FROM dbo.fn_Stok_Giris_Cikis (@stokkod,@ilktar,@sontar,0)
Satırını buluyoruz ve hemen üstüne aşağıda verdiğim kodu yazıyoruz.
chz_serino AS [SeriNo] /*Seri Numarası*/
Ayrıca aşağıda verdiğim satırın en sonuna Virgül (,) işareti koyuyoruz;
sto_satfiyfarkmuhkod AS [#msg_S_1883] /*SATIŞ FİYAT FARKI MUHASEBE KODU*/
Tüm değişiklikleri bilerek en alt kısımda tuttum ki kontrolü sizin için rahat olsun. Şimdi özetle sorgu satırlarının en alt kısmı şu şekilde olacaktır;
sto_satfiyfarkmuhkod AS [#msg_S_1883] /*SATIŞ FİYAT FARKI MUHASEBE KODU*/,
chz_serino AS [SeriNo] /*Seri Numarası*/
FROM dbo.fn_Stok_Giris_Cikis (@stokkod,@ilktar,@sontar,0)
LEFT OUTER JOIN dbo.STOKLAR ON (dbo.STOKLAR.sto_kod=sth_stok_kod)
LEFT OUTER JOIN dbo.STOK_SERINO_TANIMLARI ON (sth_evrakno_sira=chz_st_evr_sira)
LEFT OUTER JOIN dbo.CARI_HESAP_HAREKETLERI on (cha_RECid_DBCno=sth_fat_recid_dbcno) AND (cha_RECid_RECno=sth_fat_recid_recno)
WHERE (dbo.fn_no_ok(sth_depono,@Depolarstr)=1)
)
Eğer bu şekilde Noktası Virgülüne kadar aynıysa herşey gönül rahatlığı ile F5 tuşuna basıp fonksiyonu güncelleyebilirsiniz. F5 ‘e alışık değilseniz üst kısımda bulunan !Execute butonunada basabilirsiniz.

Daha Sonra fn_StokFoy kısmına aynı şekilde Modify diyerek giriş yapıyoruz. Burada yapacağımız işlem ;

[#msg_S_1883] nvarchar(40) -- SATIŞ FİYAT FARKI MUHASEBE KODU
Satırını bulup öncelikle
bu satırda nvarchar(40) yazan yerin hemen sonuna Virgül , işareti koyuyoruz. nvarchar(40), -- haline geliyor.
Daha sonra bu satırın hemen altına
[SeriNo] nvarchar(40) -- Seri Numarası
Satırını ekliyoruz ve sorgunun en alt kısmına gidiyoruz. Bu kısımda
[#msg_S_1883]'' -- SATIŞ FİYAT FARKI MUHASEBE KODU
satırında Tre (-) işaretlerinden hemen önce virgül koyuyoruz. daha sonra hemen altına
'' -- SeriNo
satırını ekliyoruz. Bu eklemeler bittikten sonra bu bölümlerin görüntüsü şu şekilde olacaktır;

[#msg_S_1882] nvarchar(40), -- BAĞLI ORTAKLIKLARA YAPILAN SATIŞ MUHASEBE KODU
[#msg_S_1883] nvarchar(40), -- SATIŞ FİYAT FARKI MUHASEBE KODU
[SeriNo] nvarchar(40) -- Seri Numarası
)
AS
BEGIN
INSERT INTO @StokFoyTBL

Üst kısım yukarıdaki gibi Alt kısım alttaki gibi olacaktır.

'' ,-- BAĞLI ORTAKLIKLARA YAPILAN SATIŞ MUHASEBE KODU
'' ,-- SATIŞ FİYAT FARKI MUHASEBE KODU
'' -- SeriNo
FROM fn_HamStokFoy(@stokkod,NULL,@devirtarih,@DovizCinsi,@Depolarstr)
RETURN
END

Sonuç olarak ; Aşağıdaki TAB Menüde bulunan ‘Yeni HamStokFoy’ ve ‘Yeni StokFoy’ de bulunan kodlarla bire bir aynı olmalıdır. Olay bu kadar arkadaşlar artık Stok Hareket Föyünde Seri Numaralarını görebilirsiniz 🙂 Önemli Notu okumuşsunuzdur umarım 🙂

Dikkat edin bilgi ekranları oldukça uzun olduğu için tıkladığınız anda sayfa bi kaç metre uzayabilir 🙂
USE [MikroDB_V15_DEMO] GO
/****** Object: UserDefinedFunction [dbo].[fn_HamStokFoy] Script Date: 11/07/2014 12:04:26 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
ALTER FUNCTION [dbo].[fn_HamStokFoy] (
@stokkod nvarchar(25) = '',
@ilktar datetime,
@sontar datetime,
@DovizCinsi tinyint, -- 0 : Ana , 1 : Alternatif , 2 : Orjinal
@Depolarstr nvarchar(MAX) = '' -- DEPO NOLARI BASINDA VE SONUNDA VIRGUL OLMALI ',2,3,34,' gibi
)
RETURNS TABLE AS
RETURN
(
WITH DepoList AS
( SELECT CONVERT(INT, Item) AS DepoNo
FROM dbo.SplitToItems(@Depolarstr, ',')
)
SELECT TOP 100 PERCENT
sth_RECno AS [#msg_S_0088] /* KAYIT NO */ ,
sth_tarih AS [msg_S_0089] /* TARİH */ ,
cha_tarihi AS [#msg_S_1721],
sth_evrakno_seri AS [msg_S_0090] /* SERİ */ ,
sth_evrakno_sira AS [msg_S_0157] /* SIRA NO */ ,
SHEvrIsim AS [msg_S_0094] /* EVRAK TİPİ */ ,
SHCinsIsim AS [msg_S_0158] /* HAREKET CİNSİ */ ,
SHTIP.SHTipIsim AS [msg_S_0888] /* TİPİ */ ,
sth_giris_cikis AS [#msg_S_0077] /* TİPİ */ ,
NIIsim AS [msg_S_0097] /* N/İ */ ,
sth_belge_no AS [#msg_S_0093] /* BELGE NO */ ,
sth_belge_tarih AS [#msg_S_0092] /* BELGE TARİHİ */ ,
dbo.fn_DepoIsmi(sth_depono) As [msg_S_0159] /* DEPO */ ,
case when sth_evraktip=17 then dbo.fn_DepoIsmi(sth_nakliyedeposu) else '' end As [#msg_S_2836] /* NAKLİYE/HEDEF DEPO*/ ,
NDIsim As [#msg_S_2837] /* NAKLİYE DURUMU */ ,
dbo.fn_DepoIsmi(sth_karsi_depono) As [msg_S_0160] /* KARŞI DEPO */ ,
sth_parti_kodu AS [msg_S_0161] /* PARTİ */ ,
sth_lot_no AS [msg_S_0162] /* LOT */ ,
sth_ismerkezi_kodu AS [#msg_S_3173] /* İŞ MERKEZİ/PAKET KODU */ ,
sth_proje_kodu AS [#msg_S_0116] /* PROJE KODU */ ,
SHPROJEADI AS [#msg_S_0117] /* PROJE ADI */,
CASE
WHEN (sth_giris_cikis=0) AND (sth_normal_iade=0) AND (STH_DEGERFARKI_MI=0) THEN sth_miktar
WHEN (sth_giris_cikis=1) AND (sth_normal_iade=1) AND (STH_DEGERFARKI_MI=0) THEN (-1) * sth_miktar
ELSE 0
END AS [msg_S_0163\T] /* GİREN MİKTAR */ ,
CASE
WHEN (sth_giris_cikis=1) AND (sth_normal_iade=0) AND (STH_DEGERFARKI_MI=0) THEN sth_miktar
WHEN (sth_giris_cikis=0) AND (sth_normal_iade=1) AND (STH_DEGERFARKI_MI=0) THEN (-1) * sth_miktar
ELSE 0
END AS [msg_S_0164\T] /* ÇIKAN MİKTAR */ ,
CASE
WHEN (sth_giris_cikis=0) AND (STH_DEGERFARKI_MI=0) THEN sth_miktar
WHEN (sth_giris_cikis=1) AND (STH_DEGERFARKI_MI=0) THEN (-1) * sth_miktar
ELSE 0
END AS [msg_S_0165\T] /* MİKTAR */ ,
cast (0 AS float) AS [msg_S_0247] , /*KALAN MİKTAR*/
dbo.STOKLAR.sto_birim1_ad AS [msg_S_0166] /* BİRİM ADI */ ,
--birim2
CASE
WHEN (sth_giris_cikis=0) AND (sth_normal_iade=0) AND (STH_DEGERFARKI_MI=0) THEN
CASE
WHEN dbo.STOKLAR.sto_birim2_katsayi>=0 THEN sth_miktar*dbo.STOKLAR.sto_birim2_katsayi
ELSE sth_miktar/ABS(dbo.STOKLAR.sto_birim2_katsayi)
END
WHEN (sth_giris_cikis=1) AND (sth_normal_iade=1) AND (STH_DEGERFARKI_MI=0) THEN
CASE
WHEN dbo.STOKLAR.sto_birim2_katsayi>=0 THEN (-1) * sth_miktar*dbo.STOKLAR.sto_birim2_katsayi
ELSE (-1) * sth_miktar/ABS(dbo.STOKLAR.sto_birim2_katsayi)
END
ELSE 0
END AS [#msg_S_0167\T] /* GİREN MİKTAR (2.BİRİM) */ ,
CASE
WHEN (sth_giris_cikis=1) AND (sth_normal_iade=0) AND (STH_DEGERFARKI_MI=0) THEN
CASE
WHEN dbo.STOKLAR.sto_birim2_katsayi>=0 THEN sth_miktar*dbo.STOKLAR.sto_birim2_katsayi
ELSE sth_miktar/ABS(dbo.STOKLAR.sto_birim2_katsayi)
END
WHEN (sth_giris_cikis=0) AND (sth_normal_iade=1) AND (STH_DEGERFARKI_MI=0) THEN
CASE
WHEN dbo.STOKLAR.sto_birim2_katsayi>=0 THEN (-1) * sth_miktar*dbo.STOKLAR.sto_birim2_katsayi
ELSE (-1) * sth_miktar/ABS(dbo.STOKLAR.sto_birim2_katsayi)
END
ELSE 0
END AS [#msg_S_0168\T] /* ÇIKAN MİKTAR (2.BİRİM) */ ,
CASE
WHEN (sth_giris_cikis=0) AND (STH_DEGERFARKI_MI=0) THEN
CASE
WHEN dbo.STOKLAR.sto_birim2_katsayi>=0 THEN sth_miktar*dbo.STOKLAR.sto_birim2_katsayi
ELSE sth_miktar/ABS(dbo.STOKLAR.sto_birim2_katsayi)
END
WHEN (sth_giris_cikis=1) AND (STH_DEGERFARKI_MI=0) THEN
CASE
WHEN dbo.STOKLAR.sto_birim2_katsayi>=0 THEN (-1) * sth_miktar*dbo.STOKLAR.sto_birim2_katsayi
ELSE (-1) * sth_miktar/ABS(dbo.STOKLAR.sto_birim2_katsayi)
END
ELSE 0
END AS [#msg_S_0169\T] /* MİKTAR (2.BİRİM) */ ,
cast (0 AS float) AS [#msg_S_1716] , /*KALAN MİKTAR(2.BİRİM)*/
dbo.STOKLAR.sto_birim2_ad AS [#msg_S_0170] /* 2. BİRİM ADI */ ,
--birim3
CASE
WHEN (sth_giris_cikis=0) AND (sth_normal_iade=0) AND (STH_DEGERFARKI_MI=0) THEN
CASE
WHEN dbo.STOKLAR.sto_birim3_katsayi>=0 THEN sth_miktar*dbo.STOKLAR.sto_birim3_katsayi
ELSE sth_miktar/ABS(dbo.STOKLAR.sto_birim3_katsayi)
END
WHEN (sth_giris_cikis=1) AND (sth_normal_iade=1) AND (STH_DEGERFARKI_MI=0) THEN
CASE
WHEN dbo.STOKLAR.sto_birim3_katsayi>=0 THEN (-1) * sth_miktar*dbo.STOKLAR.sto_birim3_katsayi
ELSE (-1) * sth_miktar/ABS(dbo.STOKLAR.sto_birim3_katsayi)
END
ELSE 0
END AS [#msg_S_0171\T] /* GİREN MİKTAR (3.BİRİM) */ ,
CASE
WHEN (sth_giris_cikis=1) AND (sth_normal_iade=0) AND (STH_DEGERFARKI_MI=0) THEN
CASE
WHEN dbo.STOKLAR.sto_birim3_katsayi>=0 THEN sth_miktar*dbo.STOKLAR.sto_birim3_katsayi
ELSE sth_miktar/ABS(dbo.STOKLAR.sto_birim3_katsayi)
END
WHEN (sth_giris_cikis=0) AND (sth_normal_iade=1) AND (STH_DEGERFARKI_MI=0) THEN
CASE
WHEN dbo.STOKLAR.sto_birim3_katsayi>=0 THEN (-1) * sth_miktar*dbo.STOKLAR.sto_birim3_katsayi
ELSE (-1) * sth_miktar/ABS(dbo.STOKLAR.sto_birim3_katsayi)
END
ELSE 0
END AS [#msg_S_0172\T] /* ÇIKAN MİKTAR (3.BİRİM) */ ,
CASE
WHEN (sth_giris_cikis=0) AND (STH_DEGERFARKI_MI=0) THEN
CASE
WHEN dbo.STOKLAR.sto_birim3_katsayi>=0 THEN sth_miktar*dbo.STOKLAR.sto_birim3_katsayi
ELSE sth_miktar/ABS(dbo.STOKLAR.sto_birim3_katsayi)
END
WHEN (sth_giris_cikis=1) AND (STH_DEGERFARKI_MI=0) THEN
CASE
WHEN dbo.STOKLAR.sto_birim3_katsayi>=0 THEN (-1) * sth_miktar*dbo.STOKLAR.sto_birim3_katsayi
ELSE (-1) * sth_miktar/ABS(dbo.STOKLAR.sto_birim3_katsayi)
END
ELSE 0
END AS [#msg_S_0173\T] /* MİKTAR (3.BİRİM) */ ,
cast (0 AS float) AS [#msg_S_1717] , /*KALAN MİKTAR(3.BİRİM)*/
dbo.STOKLAR.sto_birim3_ad AS [#msg_S_0174] /* 3. BİRİM ADI */ ,
--birim4 [msg_S_0175] /* STH_MİKTAR2 */
CASE
WHEN (sth_giris_cikis=0) AND (sth_normal_iade=0) AND (STH_DEGERFARKI_MI=0) THEN sth_miktar2
WHEN (sth_giris_cikis=1) AND (sth_normal_iade=1) AND (STH_DEGERFARKI_MI=0) THEN (-1) * sth_miktar2
ELSE 0
END AS [#msg_S_0176\T] /* GİREN MİKTAR (4.BİRİM) */ ,
CASE
WHEN (sth_giris_cikis=1) AND (sth_normal_iade=0) AND (STH_DEGERFARKI_MI=0) THEN sth_miktar2
WHEN (sth_giris_cikis=0) AND (sth_normal_iade=1) AND (STH_DEGERFARKI_MI=0) THEN (-1) * sth_miktar2
ELSE 0
END AS [#msg_S_0177\T] /* ÇIKAN MİKTAR (4.BİRİM) */ ,
CASE
WHEN (sth_giris_cikis=0) AND (STH_DEGERFARKI_MI=0) THEN sth_miktar2
WHEN (sth_giris_cikis=1) AND (STH_DEGERFARKI_MI=0) THEN (-1) * sth_miktar2
ELSE 0
END AS [#msg_S_0178\T] /* MİKTAR (4.BİRİM) */ ,
cast (0 AS float) AS [#msg_S_1718] , /*KALAN MİKTAR(4.BİRİM)*/
dbo.STOKLAR.sto_birim4_ad AS [#msg_S_0179] /* 4. BİRİM ADI */ ,
CASE
WHEN sth_miktar<=0.0 THEN 0
WHEN @DovizCinsi=0 THEN STH_BRUT_DEGER_ANA / sth_miktar
WHEN @DovizCinsi=1 THEN STH_BRUT_DEGER_ALT / sth_miktar
ELSE STH_BRUT_DEGER_STOK_ORJ / sth_miktar
END AS [msg_S_0180\O] /* BRÜT BİRİM FİYATI */ ,
CASE
WHEN sth_miktar<=0.0 THEN 0
WHEN @DovizCinsi=0 THEN STH_UFRS_BRUT_DEGER_ANA / sth_miktar
WHEN @DovizCinsi=1 THEN STH_UFRS_BRUT_DEGER_ALT / sth_miktar
ELSE STH_UFRS_BRUT_DEGER_STOK_ORJ / sth_miktar
END AS [#msg_S_3043\O] /* UFRS BRÜT BİRİM FİYATI */ ,
CASE
WHEN sth_miktar<=0.0 THEN 0
WHEN @DovizCinsi=0 THEN STH_NET_DEGER_ANA / sth_miktar
WHEN @DovizCinsi=1 THEN STH_NET_DEGER_ALT / sth_miktar
ELSE STH_NET_DEGER_STOK_ORJ / sth_miktar
END AS [msg_S_0181\O] /* NET BİRİM FİYATI */ ,
CASE
WHEN sth_miktar<=0.0 THEN 0
WHEN @DovizCinsi=0 THEN STH_UFRS_NET_DEGER_ANA / sth_miktar
WHEN @DovizCinsi=1 THEN STH_UFRS_NET_DEGER_ALT / sth_miktar
ELSE STH_UFRS_NET_DEGER_STOK_ORJ / sth_miktar
END AS [#msg_S_3044\O] /* UFRS NET BİRİM FİYATI */ ,
CASE WHEN @DovizCinsi=0 THEN STH_BRUT_DEGER_ANA WHEN @DovizCinsi=1 THEN STH_BRUT_DEGER_ALT ELSE STH_BRUT_DEGER_STOK_ORJ END AS [msg_S_0182] /* BRÜT TUTAR */ ,
CASE WHEN @DovizCinsi=0 THEN STH_UFRS_BRUT_DEGER_ANA WHEN @DovizCinsi=1 THEN STH_UFRS_BRUT_DEGER_ALT ELSE STH_UFRS_BRUT_DEGER_STOK_ORJ END AS [#msg_S_3045] /* UFRS BRÜT TUTAR */ ,
CASE WHEN @DovizCinsi=0 THEN STH_ISKONTO1_ANA WHEN @DovizCinsi=1 THEN STH_ISKONTO1_ALT ELSE STH_ISKONTO1_STOK_ORJ END AS [#msg_S_0183] /* İSKONTO 1 */ ,
CASE WHEN @DovizCinsi=0 THEN STH_ISKONTO2_ANA WHEN @DovizCinsi=1 THEN STH_ISKONTO2_ALT ELSE STH_ISKONTO2_STOK_ORJ END AS [#msg_S_0184] /* İSKONTO 2 */ ,
CASE WHEN @DovizCinsi=0 THEN STH_ISKONTO3_ANA WHEN @DovizCinsi=1 THEN STH_ISKONTO3_ALT ELSE STH_ISKONTO3_STOK_ORJ END AS [#msg_S_0185] /* İSKONTO 3 */ ,
CASE WHEN @DovizCinsi=0 THEN STH_ISKONTO4_ANA WHEN @DovizCinsi=1 THEN STH_ISKONTO4_ALT ELSE STH_ISKONTO4_STOK_ORJ END AS [#msg_S_0186] /* İSKONTO 4 */ ,
CASE WHEN @DovizCinsi=0 THEN STH_ISKONTO5_ANA WHEN @DovizCinsi=1 THEN STH_ISKONTO5_ALT ELSE STH_ISKONTO5_STOK_ORJ END AS [#msg_S_0187] /* İSKONTO 5 */ ,
CASE WHEN @DovizCinsi=0 THEN STH_ISKONTO6_ANA WHEN @DovizCinsi=1 THEN STH_ISKONTO6_ALT ELSE STH_ISKONTO6_STOK_ORJ END AS [#msg_S_0188] /* İSKONTO 6 */ ,
CASE WHEN @DovizCinsi=0 THEN STH_TOPLAM_ISKONTO_ANA WHEN @DovizCinsi=1 THEN STH_TOPLAM_ISKONTO_ALT ELSE STH_TOPLAM_ISKONTO_STOK_ORJ END AS [#msg_S_0189] /* TOPLAM İSKONTO */ ,
CASE WHEN @DovizCinsi=0 THEN STH_MASRAF1_ANA WHEN @DovizCinsi=1 THEN STH_MASRAF1_ALT ELSE STH_MASRAF1_STOK_ORJ END AS [#msg_S_0190] /* MASRAF 1 */ ,
CASE WHEN @DovizCinsi=0 THEN STH_MASRAF2_ANA WHEN @DovizCinsi=1 THEN STH_MASRAF2_ALT ELSE STH_MASRAF2_STOK_ORJ END AS [#msg_S_0191] /* MASRAF 2 */ ,
CASE WHEN @DovizCinsi=0 THEN STH_MASRAF3_ANA WHEN @DovizCinsi=1 THEN STH_MASRAF3_ALT ELSE STH_MASRAF3_STOK_ORJ END AS [#msg_S_0192] /* MASRAF 3 */ ,
CASE WHEN @DovizCinsi=0 THEN STH_MASRAF4_ANA WHEN @DovizCinsi=1 THEN STH_MASRAF4_ALT ELSE STH_MASRAF4_STOK_ORJ END AS [#msg_S_0193] /* MASRAF 4 */ ,
CASE WHEN @DovizCinsi=0 THEN STH_TOPLAM_MASRAF_ANA WHEN @DovizCinsi=1 THEN STH_TOPLAM_MASRAF_ALT ELSE STH_TOPLAM_MASRAF_STOK_ORJ END AS [#msg_S_0194] /* TOPLAM MASRAF */ ,
CASE
WHEN @DovizCinsi=0 THEN STH_NET_DEGER_ANA
WHEN @DovizCinsi=1 THEN STH_NET_DEGER_ALT
ELSE STH_NET_DEGER_STOK_ORJ
END AS [msg_S_0195] /* NET TUTAR */ ,
CASE
WHEN @DovizCinsi=0 THEN STH_UFRS_NET_DEGER_ANA
WHEN @DovizCinsi=1 THEN STH_UFRS_NET_DEGER_ALT
ELSE STH_UFRS_NET_DEGER_STOK_ORJ
END AS [#msg_S_3046] /* UFRS NET TUTAR */ ,
sth_aciklama AS [msg_S_0085] /* AÇIKLAMA */ ,
cha_evrakno_seri AS [msg_S_0196] /* FAT.SERİ */ ,
cha_evrakno_sira AS [msg_S_0197] /* FAT.SIRA NO */ ,
sth_stok_srm_merkezi AS [msg_S_0118] /* SRM.MRK.KODU */ ,
(Select som_isim from dbo.SORUMLULUK_MERKEZLERI WITH (NOLOCK) where som_kod=sth_stok_srm_merkezi) AS [msg_S_0198] /* SRM.MRK.ADI */ ,
sth_cari_srm_merkezi AS [msg_S_0424] /* CARİ SORUMLULUK MERKEZİ */ ,
(Select som_isim from dbo.SORUMLULUK_MERKEZLERI WITH (NOLOCK) where som_kod=sth_cari_srm_merkezi) AS [msg_S_0425] /* CARİ SORUMLULUK MERKEZİ ADI */ ,
CCinsIsim AS [msg_S_0199] /* CARİ CİNSİ */ ,
sth_cari_kodu AS [msg_S_0200] /* CARİ KODU */ ,
ISNULL([msg_S_1033],'') AS [msg_S_0201] /* CARİ İSMİ */ ,
CD.[msg_S_1101] AS [msg_S_0202] /* BÖLGE İSMİ */ ,
CD.[msg_S_0472] AS [msg_S_0136] /* GRUP İSMİ */ ,
CD.[msg_S_0475] AS [msg_S_0023] /* SEKTÖR İSMİ */ ,
sth_plasiyer_kodu AS [msg_S_0203] /* PLASİYER KODU */ ,
dbo.fn_CarininIsminiBul(1,sth_plasiyer_kodu) AS [msg_S_0204] /* PLASİYER İSMİ */ ,
sth_isemri_gider_kodu AS [msg_S_0205] /* İŞ EMRİ - MASRAF KODU */ ,
CASE
WHEN sth_cins=7 THEN dbo.fn_IsemriIsmi(sth_isemri_gider_kodu)
ELSE dbo.fn_CarininIsminiBul(5,sth_isemri_gider_kodu)
END AS [msg_S_0206] /* İŞ EMRİ - MASRAF İSMİ */ ,
CASE
WHEN (sth_giris_cikis=0) AND (sth_normal_iade=0) THEN dbo.fn_StokHareketMaliyetDeger(sth_maliyet_ana,sth_maliyet_alternatif,sth_maliyet_orjinal,@DovizCinsi)
WHEN (sth_giris_cikis=1) AND (sth_normal_iade=1) THEN (-1) * dbo.fn_StokHareketMaliyetDeger(sth_maliyet_ana,sth_maliyet_alternatif,sth_maliyet_orjinal,@DovizCinsi)
ELSE 0
END AS [msg_S_0207] /* GİREN MALİYET DEĞER */ ,
CASE
WHEN (sth_giris_cikis=1) AND (sth_normal_iade=0) THEN dbo.fn_StokHareketMaliyetDeger(sth_maliyet_ana,sth_maliyet_alternatif,sth_maliyet_orjinal,@DovizCinsi)
WHEN (sth_giris_cikis=0) AND (sth_normal_iade=1) THEN (-1) * dbo.fn_StokHareketMaliyetDeger(sth_maliyet_ana,sth_maliyet_alternatif,sth_maliyet_orjinal,@DovizCinsi)
ELSE 0
END AS [msg_S_0208] /* ÇIKAN MALİYET DEĞER */ ,
cast (0 AS float) AS [msg_S_1719] , /*KALAN DEĞER*/
CASE
WHEN @DovizCinsi=0 THEN STH_NET_DEGER_ANA - sth_maliyet_ana
WHEN @DovizCinsi=1 THEN STH_NET_DEGER_ALT - sth_maliyet_alternatif
ELSE STH_NET_DEGER_STOK_ORJ - sth_maliyet_orjinal
END AS [msg_S_0209] /* KAR VEYA MALİYET FARKI */ ,
CASE
WHEN (sth_giris_cikis=0) AND (sth_normal_iade=0) THEN dbo.fn_StokHareketMaliyetDeger(ushd_maliyet_ana,ushd_maliyet_alternatif,ushd_maliyet_orjinal,@DovizCinsi)
WHEN (sth_giris_cikis=1) AND (sth_normal_iade=1) THEN (-1) * dbo.fn_StokHareketMaliyetDeger(ushd_maliyet_ana,ushd_maliyet_alternatif,ushd_maliyet_orjinal,@DovizCinsi)
ELSE 0
END AS [#msg_S_3047] /* UFRS GİREN MALİYET DEĞER */ ,
CASE
WHEN (sth_giris_cikis=1) AND (sth_normal_iade=0) THEN dbo.fn_StokHareketMaliyetDeger(ushd_maliyet_ana,ushd_maliyet_alternatif,ushd_maliyet_orjinal,@DovizCinsi)
WHEN (sth_giris_cikis=0) AND (sth_normal_iade=1) THEN (-1) * dbo.fn_StokHareketMaliyetDeger(ushd_maliyet_ana,ushd_maliyet_alternatif,ushd_maliyet_orjinal,@DovizCinsi)
ELSE 0
END AS [#msg_S_3048] /* UFRS ÇIKAN MALİYET DEĞER */ ,
cast (0 AS float) AS [#msg_S_3050] , /*UFRS KALAN DEĞER*/
CASE
WHEN @DovizCinsi=0 THEN STH_UFRS_NET_DEGER_ANA - ushd_maliyet_ana
WHEN @DovizCinsi=1 THEN STH_UFRS_NET_DEGER_ALT - ushd_maliyet_alternatif
ELSE STH_UFRS_NET_DEGER_STOK_ORJ - ushd_maliyet_orjinal
END AS [#msg_S_3049] /* UFRS KAR VEYA MALİYET FARKI */ ,
sth_stok_kod as [#msg_S_0001] /* STOK KODU */ ,
sto_isim As [#msg_S_0002] /* STOK İSMİ */ ,
dbo.fn_StokCins(sto_cins) AS [#msg_S_0003] /* CİNSİ */ ,
sto_anagrup_kod AS [#msg_S_0210] /* ANAGRUP KODU */ ,
dbo.fn_AnaGrupIsmi(sto_anagrup_kod) AS [#msg_S_0014] /* ANA GRUP İSMİ*/ ,
sto_altgrup_kod AS [#msg_S_0211] /* ALTGRUP KODU */ ,
dbo.fn_AltGrupIsmi(sto_anagrup_kod,sto_altgrup_kod) AS [#msg_S_0785] /* ALT GRUP İSMİ */ ,
sto_urun_sorkod AS [#msg_S_0016] /* ÜRÜN SORUMLUSU KODU */ ,
dbo.fn_CarininIsminiBul(1,sto_urun_sorkod) AS [#msg_S_0017] /* ÜRÜN SOR. İSMİ */ ,
sto_uretici_kodu AS [#msg_S_0018] /* ÜRETİCİ KODU */ ,
dbo.fn_UreticiIsmi(sto_uretici_kodu) AS [#msg_S_0019] /* ÜRETİCİ İSMİ */ ,
sto_reyon_kodu AS [#msg_S_0020] /* REYON KODU */ ,
dbo.fn_ReyonIsmi(sto_reyon_kodu) AS [#msg_S_0021] /* REYON İSMİ */ ,
sto_sektor_kodu AS [#msg_S_0022] /* SEKTÖR KODU */ ,
dbo.fn_SektorIsmi(sto_sektor_kodu) AS [#msg_S_0023] /* SEKTÖR İSMİ */ ,
sto_marka_kodu AS [#msg_S_0024] /* MARKA KODU */ ,
dbo.fn_MarkaIsmi(sto_marka_kodu) AS [#msg_S_0025] /* MARKA İSMİ */ ,
sto_muhgrup_kodu AS [#msg_S_0026] /* MUHASEBE GRUP KODU */ ,
dbo.fn_MuhGrupIsmi(sto_muhgrup_kodu) AS [#msg_S_0027] /* MUH.GRUP İSMİ */ ,
sto_ambalaj_kodu AS [#msg_S_0028] /* AMBALAJ KODU */ ,
dbo.fn_AmbalajIsmi(sto_ambalaj_kodu) AS [#msg_S_0029] /* AMBALAJ İSMİ */ ,
sto_kalkon_kodu AS [#msg_S_0030] /* KALİTE KONTROL KODU */ ,
dbo.fn_KaliteKontrolIsmi(sto_kalkon_kodu) AS [#msg_S_0031] /* KAL.KON. İSMİ */ ,
sto_sat_cari_kod AS [#msg_S_0032] /* SATICI CARİ KODU */ ,
dbo.fn_CarininIsminiBul(0,sto_sat_cari_kod) AS [#msg_S_0033] /* SATICI CARİ İSMİ */ ,
sto_beden_kodu AS [#msg_S_0034] /* BEDEN KODU */ ,
dbo.fn_BedenIsmi(sto_beden_kodu) AS [#msg_S_0035] /* BEDEN İSMİ */ ,
sto_renk_kodu AS [#msg_S_0036] /* RENK KODU */ ,
dbo.fn_RenkIsmi(sto_renk_kodu) AS [#msg_S_0037] /* RENK İSMİ */ ,
sto_model_kodu AS [#msg_S_0038] /* MODEL KODU */ ,
dbo.fn_ModelIsmi(sto_model_kodu) AS [#msg_S_0039] /* MODEL İSMİ */ ,
sto_sezon_kodu AS [#msg_S_0040] /* SEZON KODU */ ,
dbo.fn_YilSezonIsmi(sto_sezon_kodu) AS [#msg_S_0041] /* SEZON İSMİ */ ,
sto_hammadde_kodu AS [#msg_S_0042] /* HAMMADDE KODU */ ,
(SELECT ahm_ismi FROM STOK_ANAHAMMADDELERI WITH (NOLOCK) WHERE (ahm_kodu = sto_hammadde_kodu)) AS [#msg_S_0043] /* HAMMADDE İSMİ */ ,
sth_satirno AS [#msg_S_0212] /* SATIR NO */,
sth_fis_tarihi AS [#msg_S_1722],
sth_fis_sirano AS [#msg_S_1723],
sto_muh_kod AS [#msg_S_1870] /*STOK MUHASEBE KODU*/,
sto_muh_Iade_kod AS [#msg_S_1871] /*STOK İADE MUHASEBE KODU*/,
sto_muh_sat_muh_kod AS [#msg_S_1872] /*YURT İÇİ SATIŞ MUHASEBE KODU*/,
sto_muh_satIadmuhkod AS [#msg_S_1873] /*YURT DIŞI SATIŞ MUHASEBE KODU */,
sto_muh_sat_isk_kod AS [#msg_S_1874] /*SATIŞ İADE MUHASEBE KODU*/,
sto_muh_aIiskmuhkod AS [#msg_S_1875] /*SATIŞ İSKONTO MUHASEBE KODU*/,
sto_muh_satmalmuhkod AS [#msg_S_1876] /*ALIŞ İSKONTO MUHASEBE KODU */,
sto_yurtdisi_satmuhk AS [#msg_S_1877] /*SATILAN MAL MALİYETİ MUHASEBE KODU*/,
sto_ilavemasmuhkod AS [#msg_S_1878] /*İLAVE MASRAF MUHASEBE KODU*/,
sto_yatirimtesmuhkod AS [#msg_S_1879] /*YATIRIM TEŞVİK MUHASEBE KODU*/,
sto_depsatmuhkod AS [#msg_S_1880] /*DEPOLAR ARASI SATIŞ MUHASEBE KODU*/,
sto_depsatmalmuhkod AS [#msg_S_1881] /*DEPOLAR ARASI SATIŞ MALİYETİ MUHASEBE KODU*/,
sto_bagortsatmuhkod AS [#msg_S_1882] /*BAĞLI ORTAKLIKLARA YAPILAN SATIŞ MUHASEBE KODU*/,
sto_satfiyfarkmuhkod AS [#msg_S_1883] /*SATIŞ FİYAT FARKI MUHASEBE KODU*/
FROM dbo.fn_Stok_Giris_Cikis (@stokkod,@ilktar,@sontar,0)
LEFT OUTER JOIN dbo.STOKLAR ON (dbo.STOKLAR.sto_kod=sth_stok_kod)
LEFT OUTER JOIN dbo.CARIDETAY CD ON (sth_cari_cinsi=0 AND sth_cari_kodu<> '' and CD.[msg_S_1032]=sth_cari_kodu)
LEFT OUTER JOIN dbo.CARI_HESAP_HAREKETLERI on (cha_RECid_DBCno=sth_fat_recid_dbcno) AND (cha_RECid_RECno=sth_fat_recid_recno)
LEFT OUTER JOIN dbo.UFRS_STOK_HAREKETLERI_VIEW on (ushd_baglihar_dbcno=sth_RECid_DBCno) AND (ushd_baglihar_recno=sth_RECid_RECno)
LEFT OUTER JOIN dbo.vw_Stok_Hareket_Tip_Isimleri SHTIP ON SHTipNo=sth_giris_cikis
WHERE (sth_depono in (Select DepoNo from DepoList)) or (@Depolarstr = '')
)
USE [MikroDB_V15_DEMO] GO
/****** Object: UserDefinedFunction [dbo].[fn_StokFoy] Script Date: 11/07/2014 12:15:42 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
ALTER FUNCTION [dbo].[fn_StokFoy] (
@stokkod nvarchar(25) = '',
@devirtarih datetime = null,
@ilktar datetime = null,
@sontar datetime = null,
@DovizCinsi tinyint, -- 0 : Ana , 1 : Alternatif , 2 : Orjinal
@Depolarstr nvarchar(MAX) = '' -- DEPO NOLARI BASINDA VE SONUNDA VIRGUL OLMALI ',2,3,34,' gibi
)
RETURNS @StokFoyTBL TABLE
(
[#msg_S_0088] integer, -- KAYIT NO
[msg_S_0089] datetime, -- TARİH
[#msg_S_1721] datetime, -- FATURA TARİHİ
[msg_S_0090] nvarchar(6), -- SERİ
[msg_S_0157] integer, -- SIRA
[msg_S_0094] nvarchar(80), -- EVRAK TİPİ
[msg_S_0158] nvarchar(60), -- HAREKET CİNSİ
[msg_S_0888] nvarchar(20), -- TİPİ (Str)
[#msg_S_0077] smallint, -- TİPİ
[msg_S_0097] nvarchar(15), -- N/İ
[#msg_S_0093] nvarchar(20), -- BELGE NO
[#msg_S_0092] datetime, -- BELGE TARİHİ
[msg_S_0159] nvarchar(50), -- DEPO
[#msg_S_2836] nvarchar(50), -- NAKLİYE/HEDEF DEPO
[#msg_S_2837] nvarchar(20), -- NAKLİYE DURUMU
[msg_S_0160] nvarchar(50), -- KARŞI DEPO
[msg_S_0161] nvarchar(25), -- PARTİ
[msg_S_0162] integer, -- LOT
[#msg_S_3173] nvarchar(25), -- İŞ MERKEZİ/PAKET KODU
[#msg_S_0116] nvarchar(25), -- PROJE KODU
[#msg_S_0117] nvarchar(40), -- PROJE ADI
[msg_S_0163\T] float, -- GİREN MİKTAR
[msg_S_0164\T] float, -- ÇIKAN MİKTAR
[msg_S_0165\T] float, -- MİKTAR
[msg_S_0247] float, -- KALAN MİKTAR
[msg_S_0166] nvarchar(10), -- BİRİM ADI
[#msg_S_0167\T] float, -- GİREN MİKTAR (2.BİRİM)
[#msg_S_0168\T] float, -- ÇIKAN MİKTAR (2.BİRİM)
[#msg_S_0169\T] float, -- MİKTAR (2.BİRİM)
[#msg_S_1716] float, -- KALAN MİKTAR(2.BİRİM)
[#msg_S_0170] nvarchar(10), -- 2. BİRİM ADI
[#msg_S_0171\T] float, -- GİREN MİKTAR (3.BİRİM)
[#msg_S_0172\T] float, -- ÇIKAN MİKTAR (3.BİRİM)
[#msg_S_0173\T] float, -- MİKTAR (3.BİRİM)
[#msg_S_1717] float, -- KALAN MİKTAR(3.BİRİM)
[#msg_S_0174] nvarchar(10), -- 3. BİRİM ADI
[#msg_S_0176\T] float, -- GİREN MİKTAR (4.BİRİM)
[#msg_S_0177\T] float, -- ÇIKAN MİKTAR (4.BİRİM)
[#msg_S_0178\T] float, -- MİKTAR (4.BİRİM)
[#msg_S_1718] float, -- KALAN MİKTAR(4.BİRİM)
[#msg_S_0179] nvarchar(10), -- 4. BİRİM ADI
[msg_S_0180\O] float, -- BRÜT BİRİM FİYATI
[#msg_S_3043\O] float, -- UFRS BRÜT BİRİM FİYATI
[msg_S_0181\O] float, -- NET BİRİM FİYATI
[#msg_S_3044\O] float, -- UFRS NET BİRİM FİYATI
[msg_S_0182] float, -- BRÜT TUTAR
[#msg_S_3045] float, -- UFRS BRÜT TUTAR
[#msg_S_0183] float, -- İSKONTO 1
[#msg_S_0184] float, -- İSKONTO 2
[#msg_S_0185] float, -- İSKONTO 3
[#msg_S_0186] float, -- İSKONTO 4
[#msg_S_0187] float, -- İSKONTO 5
[#msg_S_0188] float, -- İSKONTO 6
[#msg_S_0189] float, -- TOPLAM İSKONTO
[#msg_S_0190] float, -- MASRAF 1
[#msg_S_0191] float, -- MASRAF 2
[#msg_S_0192] float, -- MASRAF 3
[#msg_S_0193] float, -- MASRAF 4
[#msg_S_0194] float, -- TOPLAM MASRAF
[msg_S_0195] float, -- NET TUTAR
[#msg_S_3046] float, -- UFRS NET TUTAR
[msg_S_0085] nvarchar(50), -- AÇIKLAMA
[msg_S_0196] nvarchar(6), -- FAT.SERİ
[msg_S_0197] integer, -- FAT.SIRA NO
[msg_S_0118] nvarchar(25), -- SRM.MRK.KODU
[msg_S_0198] nvarchar(40), -- SRM.MRK.ADI
[msg_S_0424] nvarchar(25), -- CARİ SORUMLULUK MERKEZİ
[msg_S_0425] nvarchar(40), -- CARİ SORUMLULUK MERKEZİ ADI
[msg_S_0199] nvarchar(25), -- CARİ CİNSİ
[msg_S_0200] nvarchar(25), -- CARİ KODU
[msg_S_0201] nvarchar(50), -- CARİ İSMİ
[msg_S_0202] dbo.nvarchar_maxhesapisimno, -- BÖLGE İSMİ
[msg_S_0136] dbo.nvarchar_maxhesapisimno, -- GRUP İSMİ
[msg_S_0023] dbo.nvarchar_maxhesapisimno, -- SEKTÖR İSMİ
[msg_S_0203] nvarchar(25), -- PLASİYER KODU
[msg_S_0204] nvarchar(100), -- PLASİYER İSMİ
[msg_S_0205] nvarchar(25), -- İŞ EMRİ - MASRAF KODU
[msg_S_0206] nvarchar(80), -- İŞ EMRİ - MASRAF İSMİ
[msg_S_0207] float, -- GİREN MALİYET DEĞER
[msg_S_0208] float, -- ÇIKAN MALİYET DEĞER
[msg_S_1719] float, -- KALAN DEĞER
[msg_S_0209] float, -- KAR VEYA MALİYET FARKI
[#msg_S_3047] float, -- UFRS GİREN MALİYET DEĞER
[#msg_S_3048] float, -- UFRS ÇIKAN MALİYET DEĞER
[#msg_S_3050] float, -- UFRS KALAN DEĞER
[#msg_S_3049] float, -- UFRS KAR VEYA MALİYET FARKI
[#msg_S_0001] nvarchar(25), -- STOK KODU
[#msg_S_0002] nvarchar(50), -- STOK İSMİ
[#msg_S_0003] nvarchar(30), -- CİNSİ
[#msg_S_0210] nvarchar(25), -- ANAGRUP KODU
[#msg_S_0014] nvarchar(100), -- ANAGRUP İSMİ
[#msg_S_0211] nvarchar(25), -- ALTGRUP KODU
[#msg_S_0785] nvarchar(100), -- ALTGRUP İSMİ
[#msg_S_0016] nvarchar(25), -- ÜRÜN SORUMLUSU KODU
[#msg_S_0017] nvarchar(100), -- ÜRÜN SORUMLUSU İSMİ
[#msg_S_0018] nvarchar(25), -- ÜRETİCİ KODU
[#msg_S_0019] nvarchar(100), -- ÜRETİCİ İSMİ
[#msg_S_0020] nvarchar(25), -- REYON KODU
[#msg_S_0021] nvarchar(100), -- REYON İSMİ
[#msg_S_0022] nvarchar(25), -- SEKTÖR KODU
[#msg_S_0023] nvarchar(100), -- SEKTÖR İSMİ
[#msg_S_0024] nvarchar(25), -- MARKA KODU
[#msg_S_0025] nvarchar(100), -- MARKA İSMİ
[#msg_S_0026] nvarchar(25), -- MUHASEBE GRUP KODU
[#msg_S_0027] nvarchar(100), -- MUHASEBE GRUP İSMŞ
[#msg_S_0028] nvarchar(25), -- AMBALAJ KODU
[#msg_S_0029] nvarchar(100), -- AMBALAJ İSMŞ
[#msg_S_0030] nvarchar(25), -- KALİTE KONTROL KODU
[#msg_S_0031] nvarchar(100), -- KALİTE KONTROL İSMŞ
[#msg_S_0032] nvarchar(25), -- SATICI CARİ KODU
[#msg_S_0033] nvarchar(100), -- SATICI CARİ İSMŞ
[#msg_S_0034] nvarchar(25), -- BEDEN KODU
[#msg_S_0035] nvarchar(100), -- BEDEN İSMİ
[#msg_S_0036] nvarchar(25), -- RENK KODU
[#msg_S_0037] nvarchar(100), -- RENK İSMİ
[#msg_S_0038] nvarchar(25), -- MODEL KODU
[#msg_S_0039] nvarchar(100), -- MODEL İSMİ
[#msg_S_0040] nvarchar(25), -- SEZON KODU
[#msg_S_0041] nvarchar(100), -- SEZON İSMŞ
[#msg_S_0042] nvarchar(25), -- HAMMADDE KODU
[#msg_S_0043] nvarchar(100), -- HAMMADDE İSMİ
[#msg_S_0212] integer, -- SATIR NO
[#msg_S_1722] datetime, -- MUHASEBE FİŞ TARİHİ
[#msg_S_1723] integer, -- MUHASEBE FİŞ NO
[#msg_S_1870] nvarchar(40), -- STOK MUHASEBE KODU
[#msg_S_1871] nvarchar(40), -- STOK İADE MUHASEBE KODU
[#msg_S_1872] nvarchar(40), -- YURT İÇİ SATIŞ MUHASEBE KODU
[#msg_S_1873] nvarchar(40), -- YURT DIŞI SATIŞ MUHASEBE KODU
[#msg_S_1874] nvarchar(40), -- SATIŞ İADE MUHASEBE KODU
[#msg_S_1875] nvarchar(40), -- SATIŞ İSKONTO MUHASEBE KODU
[#msg_S_1876] nvarchar(40), -- ALIŞ İSKONTO MUHASEBE KODU
[#msg_S_1877] nvarchar(40), -- SATILAN MAL MALİYETİ MUHASEBE KODU
[#msg_S_1878] nvarchar(40), -- İLAVE MASRAF MUHASEBE KODU
[#msg_S_1879] nvarchar(40), -- YATIRIM TEŞVİK MUHASEBE KODU
[#msg_S_1880] nvarchar(40), -- DEPOLAR ARASI SATIŞ MUHASEBE KODU
[#msg_S_1881] nvarchar(40), -- DEPOLAR ARASI SATIŞ MALİYETİ MUHASEBE KODU
[#msg_S_1882] nvarchar(40), -- BAĞLI ORTAKLIKLARA YAPILAN SATIŞ MUHASEBE KODU
[#msg_S_1883] nvarchar(40) -- SATIŞ FİYAT FARKI MUHASEBE KODU
)
AS
BEGIN
INSERT INTO @StokFoyTBL
Select * FROM fn_HamStokFoy(@stokkod,@ilktar,@sontar,@DovizCinsi,@Depolarstr)
IF (@ilktar is not NULL) AND (@devirtarih is not NULL)
INSERT INTO @StokFoyTBL
SELECT
0 , -- KAYIT NO
@ilktar ,-- TARİH
NULL , -- FATURA TARİHİ
'' ,-- SERİ
0 ,-- SIRA
'_'+dbo.fn_GetResource('P',1206,DEFAULT)+'_' ,-- EVRAK TİPİ !! sakın baştaki _ karakterini kaldırmayın (Mete)
'_'+dbo.fn_GetResource('P',1206,DEFAULT)+'_' ,-- HAREKET CİNSİ
'_'+dbo.fn_GetResource('P',1206,DEFAULT)+'_' ,-- TİPİ (Str)
(-1) ,-- TİPİ
'' ,-- N/İ
'' ,-- BELGE NO
@ilktar ,-- BELGE TARİHİ
'' ,-- DEPO
'' ,-- NAKLİYE/HEDEF DEPO
'' ,-- NAKLİYE DURUMU
'' ,-- KARŞI DEPO
'' ,-- PARTİ
0 ,-- LOT
'' ,-- İŞ MERKEZİ KODU
'' ,-- PROJE KODU
'' ,-- PROJE ADI
SUM([msg_S_0163\T]) ,-- GİREN MİKTAR
SUM([msg_S_0164\T]) ,-- ÇIKAN MİKTAR
SUM([msg_S_0165\T]) ,-- MİKTAR
cast (0 AS float) ,-- KALAN MİKTAR
'' ,-- BİRİM ADI
SUM([#msg_S_0167\T]) ,-- GİREN MİKTAR (2.BİRİM)
SUM([#msg_S_0168\T]) ,-- ÇIKAN MİKTAR (2.BİRİM)
SUM([#msg_S_0169\T]) ,-- MİKTAR (2.BİRİM)
cast (0 AS float) ,-- KALAN MİKTAR(2.BİRİM)
'' ,-- 2. BİRİM ADI
SUM([#msg_S_0171\T]) ,-- GİREN MİKTAR (3.BİRİM)
SUM([#msg_S_0172\T]) ,-- ÇIKAN MİKTAR (3.BİRİM)
SUM([#msg_S_0173\T]) ,-- MİKTAR (3.BİRİM)
cast (0 AS float) ,-- KALAN MİKTAR(3.BİRİM)
'' ,-- 3. BİRİM ADI
SUM([#msg_S_0176\T]) ,-- GİREN MİKTAR (4.BİRİM)
SUM([#msg_S_0177\T]) ,-- ÇIKAN MİKTAR (4.BİRİM)
SUM([#msg_S_0178\T]) ,-- MİKTAR (4.BİRİM)
cast (0 AS float) ,-- KALAN MİKTAR(4.BİRİM)
'' ,-- 4. BİRİM ADI
0 ,-- BRÜT BİRİM FİYATI
0 ,-- UFRS BRÜT BİRİM FİYATI
0 ,-- NET BİRİM FİYATI
0 ,-- UFRS NET BİRİM FİYATI
0 ,-- BRÜT TUTAR
0 ,-- UFRS BRÜT TUTAR
0 ,-- İSKONTO 1
0 ,-- İSKONTO 2
0 ,-- İSKONTO 3
0 ,-- İSKONTO 4
0 ,-- İSKONTO 5
0 ,-- İSKONTO 6
0 ,-- TOPLAM İSKONTO
0 ,-- MASRAF 1
0 ,-- MASRAF 2
0 ,-- MASRAF 3
0 ,-- MASRAF 4
0 ,-- TOPLAM MASRAF
0 ,-- NET TUTAR
0 ,-- UFRS NET TUTAR
'DEVREDEN' ,-- AÇIKLAMA
'' ,-- FAT.SERİ
'' ,-- FAT.SIRA NO
'' ,-- SRM.MRK.KODU
'' ,-- SRM.MRK.ADI
'' ,-- CARİ SORUMLULUK MERKEZİ
'' ,-- CARİ SORUMLULUK MERKEZİ ADI
'' ,-- CARİ CİNSİ
'' ,-- CARİ KODU
'' ,-- CARİ İSMİ
'' ,-- BÖLGE İSMİ
'' ,-- GRUP İSMİ
'' ,-- SEKTÖR İSMİ
'' ,-- PLASİYER KODU
'' ,-- PLASİYER İSMİ
'' ,-- İŞ EMRİ - MASRAF KODU
'' ,-- İŞ EMRİ - MASRAF İSMİ
SUM([msg_S_0207]) ,-- GİREN MALİYET DEĞER
SUM([msg_S_0208]) ,-- ÇIKAN MALİYET DEĞER
cast (0 AS float) ,-- KALAN DEĞER
SUM([msg_S_0209]) ,-- KAR VEYA MALİYET FARKI
SUM([#msg_S_3047]) ,-- UFRS GİREN MALİYET DEĞER
SUM([#msg_S_3048]) ,-- UFRS ÇIKAN MALİYET DEĞER
cast (0 AS float) ,-- UFRS KALAN DEĞER
SUM([#msg_S_3049]) ,-- UFRS KAR VEYA MALİYET FARKI
'' ,-- STOK KODU
'' ,-- STOK İSMİ
'' ,-- CİNSİ
'' ,-- ANAGRUP KODU
'' ,-- ANAGRUP İSMİ
'' ,-- ALTGRUP KODU
'' ,-- ALTGRUP İSMİ
'' ,-- ÜRÜN SORUMLUSU KODU
'' ,-- ÜRÜN SORUMLUSU İSMİ
'' ,-- ÜRETİCİ KODU
'' ,-- ÜRETİCİ İSMİ
'' ,-- REYON KODU
'' ,-- REYON İSMİ
'' ,-- SEKTÖR KODU
'' ,-- SEKTÖR İSMİ
'' ,-- MARKA KODU
'' ,-- MARKA İSMİ
'' ,-- MUHASEBE GRUP KODU
'' ,-- MUHASEBE GRUP İSMİ
'' ,-- AMBALAJ KODU
'' ,-- AMBALAJ İSMİ
'' ,-- KALİTE KONTROL KODU
'' ,-- KALİTE KONTROL İSMİ
'' ,-- SATICI CARİ KODU
'' ,-- SATICI CARİ İSMİ
'' ,-- BEDEN KODU
'' ,-- BEDEN İSMİ
'' ,-- RENK KODU
'' ,-- RENK İSMİ
'' ,-- MODEL KODU
'' ,-- MODEL İSMİ
'' ,-- SEZON KODU
'' ,-- SEZON İSMİ
'' ,-- HAMMADDE KODU
'' ,-- HAMMADDE İSMİ
0 ,-- SATIR NO
NULL ,-- MUHASEBE FİŞ TARİHİ
0 ,-- MUHASEBE FİŞ NO
'' ,-- STOK MUHASEBE KODU
'' ,-- STOK İADE MUHASEBE KODU
'' ,-- YURT İÇİ SATIŞ MUHASEBE KODU
'' ,-- YURT DIŞI SATIŞ MUHASEBE KODU
'' ,-- SATIŞ İADE MUHASEBE KODU
'' ,-- SATIŞ İSKONTO MUHASEBE KODU
'' ,-- ALIŞ İSKONTO MUHASEBE KODU
'' ,-- SATILAN MAL MALİYETİ MUHASEBE KODU
'' ,-- İLAVE MASRAF MUHASEBE KODU
'' ,-- YATIRIM TEŞVİK MUHASEBE KODU
'' ,-- DEPOLAR ARASI SATIŞ MUHASEBE KODU
'' ,-- DEPOLAR ARASI SATIŞ MALİYETİ MUHASEBE KODU
'' ,-- BAĞLI ORTAKLIKLARA YAPILAN SATIŞ MUHASEBE KODU
'' -- SATIŞ FİYAT FARKI MUHASEBE KODU
FROM fn_HamStokFoy(@stokkod,NULL,@devirtarih,@DovizCinsi,@Depolarstr)
RETURN
END
USE [MikroDB_V15_DEMO] GO
/****** Object: UserDefinedFunction [dbo].[fn_StokFoy] Script Date: 11/07/2014 12:39:59 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
ALTER FUNCTION [dbo].[fn_StokFoy] (
@stokkod nvarchar(25) = '',
@devirtarih datetime = null,
@ilktar datetime = null,
@sontar datetime = null,
@DovizCinsi tinyint, -- 0 : Ana , 1 : Alternatif , 2 : Orjinal
@Depolarstr nvarchar(MAX) = '' -- DEPO NOLARI BASINDA VE SONUNDA VIRGUL OLMALI ',2,3,34,' gibi
)
RETURNS @StokFoyTBL TABLE
(
[#msg_S_0088] integer, -- KAYIT NO
[msg_S_0089] datetime, -- TARİH
[#msg_S_1721] datetime, -- FATURA TARİHİ
[msg_S_0090] nvarchar(6), -- SERİ
[msg_S_0157] integer, -- SIRA
[msg_S_0094] nvarchar(40), -- EVRAK TİPİ
[msg_S_0158] nvarchar(25), -- HAREKET CİNSİ
[msg_S_0888] nvarchar(15), -- TİPİ (Str)
[#msg_S_0077] smallint, -- TİPİ
[msg_S_0097] nvarchar(10), -- N/İ
[#msg_S_0093] nvarchar(20), -- BELGE NO
[#msg_S_0092] datetime, -- BELGE TARİHİ
[msg_S_0159] nvarchar(50), -- DEPO
[#msg_S_2836] nvarchar(50), -- NAKLİYE/HEDEF DEPO
[#msg_S_2837] nvarchar(20), -- NAKLİYE DURUMU
[msg_S_0160] nvarchar(50), -- KARŞI DEPO
[msg_S_0161] nvarchar(25), -- PARTİ
[msg_S_0162] integer, -- LOT
[#msg_S_0682] nvarchar(25), -- İŞ MERKEZİ KODU
[#msg_S_0116] nvarchar(25), -- PROJE KODU
[#msg_S_0117] nvarchar(40), -- PROJE ADI
[msg_S_0163\T] float, -- GİREN MİKTAR
[msg_S_0164\T] float, -- ÇIKAN MİKTAR
[msg_S_0165\T] float, -- MİKTAR
[msg_S_0247] float, -- KALAN MİKTAR
[msg_S_0166] nvarchar(10), -- BİRİM ADI
[#msg_S_0167\T] float, -- GİREN MİKTAR (2.BİRİM)
[#msg_S_0168\T] float, -- ÇIKAN MİKTAR (2.BİRİM)
[#msg_S_0169\T] float, -- MİKTAR (2.BİRİM)
[#msg_S_1716] float, -- KALAN MİKTAR(2.BİRİM)
[#msg_S_0170] nvarchar(10), -- 2. BİRİM ADI
[#msg_S_0171\T] float, -- GİREN MİKTAR (3.BİRİM)
[#msg_S_0172\T] float, -- ÇIKAN MİKTAR (3.BİRİM)
[#msg_S_0173\T] float, -- MİKTAR (3.BİRİM)
[#msg_S_1717] float, -- KALAN MİKTAR(3.BİRİM)
[#msg_S_0174] nvarchar(10), -- 3. BİRİM ADI
[#msg_S_0176\T] float, -- GİREN MİKTAR (4.BİRİM)
[#msg_S_0177\T] float, -- ÇIKAN MİKTAR (4.BİRİM)
[#msg_S_0178\T] float, -- MİKTAR (4.BİRİM)
[#msg_S_1718] float, -- KALAN MİKTAR(4.BİRİM)
[#msg_S_0179] nvarchar(10), -- 4. BİRİM ADI
[msg_S_0180\O] float, -- BRÜT BİRİM FİYATI
[msg_S_0181\O] float, -- NET BİRİM FİYATI
[msg_S_0182] float, -- BRÜT TUTAR
[#msg_S_0183] float, -- İSKONTO 1
[#msg_S_0184] float, -- İSKONTO 2
[#msg_S_0185] float, -- İSKONTO 3
[#msg_S_0186] float, -- İSKONTO 4
[#msg_S_0187] float, -- İSKONTO 5
[#msg_S_0188] float, -- İSKONTO 6
[#msg_S_0189] float, -- TOPLAM İSKONTO
[#msg_S_0190] float, -- MASRAF 1
[#msg_S_0191] float, -- MASRAF 2
[#msg_S_0192] float, -- MASRAF 3
[#msg_S_0193] float, -- MASRAF 4
[#msg_S_0194] float, -- TOPLAM MASRAF
[msg_S_0195] float, -- NET TUTAR
[msg_S_0085] nvarchar(50), -- AÇIKLAMA
[msg_S_0196] nvarchar(6), -- FAT.SERİ
[msg_S_0197] integer, -- FAT.SIRA NO
[msg_S_0118] nvarchar(25), -- SRM.MRK.KODU
[msg_S_0198] nvarchar(40), -- SRM.MRK.ADI
[msg_S_0424] nvarchar(25), -- CARİ SORUMLULUK MERKEZİ
[msg_S_0425] nvarchar(40), -- CARİ SORUMLULUK MERKEZİ ADI
[msg_S_0199] nvarchar(25), -- CARİ CİNSİ
[msg_S_0200] nvarchar(25), -- CARİ KODU
[msg_S_0201] nvarchar(50), -- CARİ İSMİ
[msg_S_0202] nvarchar(40), -- BÖLGE İSMİ
[msg_S_0136] nvarchar(40), -- GRUP İSMİ
[msg_S_0023] nvarchar(40), -- SEKTÖR İSMİ
[msg_S_0203] nvarchar(25), -- PLASİYER KODU
[msg_S_0204] nvarchar(100), -- PLASİYER İSMİ
[msg_S_0205] nvarchar(25), -- İŞ EMRİ - MASRAF KODU
[msg_S_0206] nvarchar(40), -- İŞ EMRİ - MASRAF İSMİ
[msg_S_0207] float, -- GİREN MALİYET DEĞER
[msg_S_0208] float, -- ÇIKAN MALİYET DEĞER
[msg_S_1719] float, -- KALAN DEĞER
[msg_S_0209] float, -- KAR VEYA MALİYET FARKI
[#msg_S_0001] nvarchar(25), -- STOK KODU
[#msg_S_0002] nvarchar(50), -- STOK İSMİ
[#msg_S_0210] nvarchar(25), -- ANAGRUP KODU
[#msg_S_0211] nvarchar(25), -- ALTGRUP KODU
[#msg_S_0016] nvarchar(25), -- ÜRÜN SORUMLUSU KODU
[#msg_S_0018] nvarchar(25), -- ÜRETİCİ KODU
[#msg_S_0020] nvarchar(25), -- REYON KODU
[#msg_S_0022] nvarchar(25), -- SEKTÖR KODU
[#msg_S_0024] nvarchar(25), -- MARKA KODU
[#msg_S_0026] nvarchar(25), -- MUHASEBE GRUP KODU
[#msg_S_0028] nvarchar(25), -- AMBALAJ KODU
[#msg_S_0030] nvarchar(25), -- KALİTE KONTROL KODU
[#msg_S_0032] nvarchar(25), -- SATICI CARİ KODU
[#msg_S_0036] nvarchar(25), -- RENK KODU
[#msg_S_0038] nvarchar(25), -- MODEL KODU
[#msg_S_0040] nvarchar(25), -- SEZON KODU
[#msg_S_0042] nvarchar(25), -- HAMMADDE KODU
[#msg_S_0212] integer, -- SATIR NO
[#msg_S_1722] datetime, -- MUHASEBE FİŞ TARİHİ
[#msg_S_1723] integer, -- MUHASEBE FİŞ NO
[#msg_S_1870] nvarchar(40), -- STOK MUHASEBE KODU
[#msg_S_1871] nvarchar(40), -- STOK İADE MUHASEBE KODU
[#msg_S_1872] nvarchar(40), -- YURT İÇİ SATIŞ MUHASEBE KODU
[#msg_S_1873] nvarchar(40), -- YURT DIŞI SATIŞ MUHASEBE KODU
[#msg_S_1874] nvarchar(40), -- SATIŞ İADE MUHASEBE KODU
[#msg_S_1875] nvarchar(40), -- SATIŞ İSKONTO MUHASEBE KODU
[#msg_S_1876] nvarchar(40), -- ALIŞ İSKONTO MUHASEBE KODU
[#msg_S_1877] nvarchar(40), -- SATILAN MAL MALİYETİ MUHASEBE KODU
[#msg_S_1878] nvarchar(40), -- İLAVE MASRAF MUHASEBE KODU
[#msg_S_1879] nvarchar(40), -- YATIRIM TEŞVİK MUHASEBE KODU
[#msg_S_1880] nvarchar(40), -- DEPOLAR ARASI SATIŞ MUHASEBE KODU
[#msg_S_1881] nvarchar(40), -- DEPOLAR ARASI SATIŞ MALİYETİ MUHASEBE KODU
[#msg_S_1882] nvarchar(40), -- BAĞLI ORTAKLIKLARA YAPILAN SATIŞ MUHASEBE KODU
[#msg_S_1883] nvarchar(40), -- SATIŞ FİYAT FARKI MUHASEBE KODU
[SeriNo] nvarchar(40) -- Serni Numarası
)
AS
BEGIN
INSERT INTO @StokFoyTBL
Select * FROM fn_HamStokFoy(@stokkod,@ilktar,@sontar,@DovizCinsi,@Depolarstr)
IF (@ilktar is not NULL) AND (@devirtarih is not NULL)
INSERT INTO @StokFoyTBL
SELECT
0 , -- KAYIT NO
@ilktar ,-- TARİH
NULL , -- FATURA TARİHİ
'' ,-- SERİ
0 ,-- SIRA
'_'+dbo.fn_GetResource('P',1206,DEFAULT)+'_' ,-- EVRAK TİPİ !! sakın baştaki _ karakterini kaldırmayın (Mete)
'_'+dbo.fn_GetResource('P',1206,DEFAULT)+'_' ,-- HAREKET CİNSİ
'_'+dbo.fn_GetResource('P',1206,DEFAULT)+'_' ,-- TİPİ (Str)
(-1) ,-- TİPİ
'' ,-- N/İ
'' ,-- BELGE NO
@ilktar ,-- BELGE TARİHİ
'' ,-- DEPO
'' ,-- NAKLİYE/HEDEF DEPO
'' ,-- NAKLİYE DURUMU
'' ,-- KARŞI DEPO
'' ,-- PARTİ
0 ,-- LOT
'' ,-- İŞ MERKEZİ KODU
'' ,-- PROJE KODU
'' ,-- PROJE ADI
SUM([msg_S_0163\T]) ,-- GİREN MİKTAR
SUM([msg_S_0164\T]) ,-- ÇIKAN MİKTAR
SUM([msg_S_0165\T]) ,-- MİKTAR
cast (0 AS float) ,-- KALAN MİKTAR
'' ,-- BİRİM ADI
SUM([#msg_S_0167\T]) ,-- GİREN MİKTAR (2.BİRİM)
SUM([#msg_S_0168\T]) ,-- ÇIKAN MİKTAR (2.BİRİM)
SUM([#msg_S_0169\T]) ,-- MİKTAR (2.BİRİM)
cast (0 AS float) ,-- KALAN MİKTAR(2.BİRİM)
'' ,-- 2. BİRİM ADI
SUM([#msg_S_0171\T]) ,-- GİREN MİKTAR (3.BİRİM)
SUM([#msg_S_0172\T]) ,-- ÇIKAN MİKTAR (3.BİRİM)
SUM([#msg_S_0173\T]) ,-- MİKTAR (3.BİRİM)
cast (0 AS float) ,-- KALAN MİKTAR(3.BİRİM)
'' ,-- 3. BİRİM ADI
SUM([#msg_S_0176\T]) ,-- GİREN MİKTAR (4.BİRİM)
SUM([#msg_S_0177\T]) ,-- ÇIKAN MİKTAR (4.BİRİM)
SUM([#msg_S_0178\T]) ,-- MİKTAR (4.BİRİM)
cast (0 AS float) ,-- KALAN MİKTAR(4.BİRİM)
'' ,-- 4. BİRİM ADI
0 ,-- BRÜT BİRİM FİYATI
0 ,-- NET BİRİM FİYATI
0 ,-- BRÜT TUTAR
0 ,-- İSKONTO 1
0 ,-- İSKONTO 2
0 ,-- İSKONTO 3
0 ,-- İSKONTO 4
0 ,-- İSKONTO 5
0 ,-- İSKONTO 6
0 ,-- TOPLAM İSKONTO
0 ,-- MASRAF 1
0 ,-- MASRAF 2
0 ,-- MASRAF 3
0 ,-- MASRAF 4
0 ,-- TOPLAM MASRAF
0 ,-- NET TUTAR
'DEVREDEN' ,-- AÇIKLAMA
'' ,-- FAT.SERİ
'' ,-- FAT.SIRA NO
'' ,-- SRM.MRK.KODU
'' ,-- SRM.MRK.ADI
'' ,-- CARİ SORUMLULUK MERKEZİ
'' ,-- CARİ SORUMLULUK MERKEZİ ADI
'' ,-- CARİ CİNSİ
'' ,-- CARİ KODU
'' ,-- CARİ İSMİ
'' ,-- BÖLGE İSMİ
'' ,-- GRUP İSMİ
'' ,-- SEKTÖR İSMİ
'' ,-- PLASİYER KODU
'' ,-- PLASİYER İSMİ
'' ,-- İŞ EMRİ - MASRAF KODU
'' ,-- İŞ EMRİ - MASRAF İSMİ
SUM([msg_S_0207]) ,-- GİREN MALİYET DEĞER
SUM([msg_S_0208]) ,-- ÇIKAN MALİYET DEĞER
cast (0 AS float) ,-- KALAN DEĞER
SUM([msg_S_0209]) ,-- KAR VEYA MALİYET FARKI
'' ,-- STOK KODU
'' ,-- STOK İSMİ
'' ,-- ANAGRUP KODU
'' ,-- ALTGRUP KODU
'' ,-- ÜRÜN SORUMLUSU KODU
'' ,-- ÜRETİCİ KODU
'' ,-- REYON KODU
'' ,-- SEKTÖR KODU
'' ,-- MARKA KODU
'' ,-- MUHASEBE GRUP KODU
'' ,-- AMBALAJ KODU
'' ,-- KALİTE KONTROL KODU
'' ,-- SATICI CARİ KODU
'' ,-- RENK KODU
'' ,-- MODEL KODU
'' ,-- SEZON KODU
'' ,-- HAMMADDE KODU
0 ,-- SATIR NO
NULL ,-- MUHASEBE FİŞ TARİHİ
0 ,-- MUHASEBE FİŞ NO
'' ,-- STOK MUHASEBE KODU
'' ,-- STOK İADE MUHASEBE KODU
'' ,-- YURT İÇİ SATIŞ MUHASEBE KODU
'' ,-- YURT DIŞI SATIŞ MUHASEBE KODU
'' ,-- SATIŞ İADE MUHASEBE KODU
'' ,-- SATIŞ İSKONTO MUHASEBE KODU
'' ,-- ALIŞ İSKONTO MUHASEBE KODU
'' ,-- SATILAN MAL MALİYETİ MUHASEBE KODU
'' ,-- İLAVE MASRAF MUHASEBE KODU
'' ,-- YATIRIM TEŞVİK MUHASEBE KODU
'' ,-- DEPOLAR ARASI SATIŞ MUHASEBE KODU
'' ,-- DEPOLAR ARASI SATIŞ MALİYETİ MUHASEBE KODU
'' ,-- BAĞLI ORTAKLIKLARA YAPILAN SATIŞ MUHASEBE KODU
'' ,-- SATIŞ FİYAT FARKI MUHASEBE KODU
'' -- SeriNo
FROM fn_HamStokFoy(@stokkod,NULL,@devirtarih,@DovizCinsi,@Depolarstr)
RETURN
END
USE [MikroDB_V15_DEMO] GO
/****** Object: UserDefinedFunction [dbo].[fn_HamStokFoy] Script Date: 11/07/2014 12:39:24 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
ALTER FUNCTION [dbo].[fn_HamStokFoy] (
@stokkod nvarchar(25) = '',
@ilktar datetime,
@sontar datetime,
@DovizCinsi tinyint, -- 0 : Ana , 1 : Alternatif , 2 : Orjinal
@Depolarstr nvarchar(MAX) = '' -- DEPO NOLARI BASINDA VE SONUNDA VIRGUL OLMALI ',2,3,34,' gibi
)
RETURNS TABLE AS
RETURN
(
SELECT TOP 100 PERCENT
sth_RECno AS [#msg_S_0088] /* KAYIT NO */ ,
sth_tarih AS [msg_S_0089] /* TARİH */ ,
cha_tarihi AS [#msg_S_1721],
sth_evrakno_seri AS [msg_S_0090] /* SERİ */ ,
sth_evrakno_sira AS [msg_S_0157] /* SIRA NO */ ,
dbo.fn_StokHarEvrTip(sth_evraktip) AS [msg_S_0094] /* EVRAK TİPİ */ ,
dbo.fn_StokHarCins(sth_cins) AS [msg_S_0158] /* HAREKET CİNSİ */ ,
dbo.fn_StokHarTip(sth_giris_cikis) AS [msg_S_0888] /* TİPİ */ ,
sth_giris_cikis AS [#msg_S_0077] /* TİPİ */ ,
dbo.fn_NormalIade(sth_normal_iade) AS [msg_S_0097] /* N/İ */ ,
sth_belge_no AS [#msg_S_0093] /* BELGE NO */ ,
sth_belge_tarih AS [#msg_S_0092] /* BELGE TARİHİ */ ,
dbo.fn_DepoIsmi(sth_depono) As [msg_S_0159] /* DEPO */ ,
case
when sth_evraktip=17 then dbo.fn_DepoIsmi(sth_nakliyedeposu)
else ''
end As [#msg_S_2836] /* NAKLİYE/HEDEF DEPO*/ ,
case
when sth_evraktip=17 then dbo.fn_NakliyeDurumu(sth_nakliyedurumu)
else dbo.fn_NakliyeDurumu(1)
end As [#msg_S_2837] /* NAKLİYE DURUMU */ ,
dbo.fn_DepoIsmi(sth_karsi_depono) As [msg_S_0160] /* KARŞI DEPO */ ,
sth_parti_kodu AS [msg_S_0161] /* PARTİ */ ,
sth_lot_no AS [msg_S_0162] /* LOT */ ,
sth_ismerkezi_kodu AS [#msg_S_0682] /* İŞ MERKEZİ KODU */ ,
sth_proje_kodu AS [#msg_S_0116] /* PROJE KODU */ ,
dbo.fn_ProjeIsmi(sth_proje_kodu) AS [#msg_S_0117] /* PROJE ADI */,
CASE
WHEN (sth_giris_cikis=0) AND (sth_normal_iade=0) AND (dbo.fn_DegerFarki_mi(sth_cins)=0) THEN sth_miktar
WHEN (sth_giris_cikis=1) AND (sth_normal_iade=1) AND (dbo.fn_DegerFarki_mi(sth_cins)=0) THEN (-1) * sth_miktar
ELSE 0
END AS [msg_S_0163\T] /* GİREN MİKTAR */ ,
CASE
WHEN (sth_giris_cikis=1) AND (sth_normal_iade=0) AND (dbo.fn_DegerFarki_mi(sth_cins)=0) THEN sth_miktar
WHEN (sth_giris_cikis=0) AND (sth_normal_iade=1) AND (dbo.fn_DegerFarki_mi(sth_cins)=0) THEN (-1) * sth_miktar
ELSE 0
END AS [msg_S_0164\T] /* ÇIKAN MİKTAR */ ,
CASE
WHEN (sth_giris_cikis=0) AND (dbo.fn_DegerFarki_mi(sth_cins)=0) THEN sth_miktar
WHEN (sth_giris_cikis=1) AND (dbo.fn_DegerFarki_mi(sth_cins)=0) THEN (-1) * sth_miktar
ELSE 0
END AS [msg_S_0165\T] /* MİKTAR */ ,
cast (0 AS float) AS [msg_S_0247] , /*KALAN MİKTAR*/
dbo.STOKLAR.sto_birim1_ad AS [msg_S_0166] /* BİRİM ADI */ ,
--birim2
CASE
WHEN (sth_giris_cikis=0) AND (sth_normal_iade=0) AND (dbo.fn_DegerFarki_mi(sth_cins)=0) THEN
CASE
WHEN dbo.STOKLAR.sto_birim2_katsayi>=0 THEN sth_miktar*dbo.STOKLAR.sto_birim2_katsayi
ELSE sth_miktar/ABS(dbo.STOKLAR.sto_birim2_katsayi)
END
WHEN (sth_giris_cikis=1) AND (sth_normal_iade=1) AND (dbo.fn_DegerFarki_mi(sth_cins)=0) THEN
CASE
WHEN dbo.STOKLAR.sto_birim2_katsayi>=0 THEN (-1) * sth_miktar*dbo.STOKLAR.sto_birim2_katsayi
ELSE (-1) * sth_miktar/ABS(dbo.STOKLAR.sto_birim2_katsayi)
END
ELSE 0
END AS [#msg_S_0167\T] /* GİREN MİKTAR (2.BİRİM) */ ,
CASE
WHEN (sth_giris_cikis=1) AND (sth_normal_iade=0) AND (dbo.fn_DegerFarki_mi(sth_cins)=0) THEN
CASE
WHEN dbo.STOKLAR.sto_birim2_katsayi>=0 THEN sth_miktar*dbo.STOKLAR.sto_birim2_katsayi
ELSE sth_miktar/ABS(dbo.STOKLAR.sto_birim2_katsayi)
END
WHEN (sth_giris_cikis=0) AND (sth_normal_iade=1) AND (dbo.fn_DegerFarki_mi(sth_cins)=0) THEN
CASE
WHEN dbo.STOKLAR.sto_birim2_katsayi>=0 THEN (-1) * sth_miktar*dbo.STOKLAR.sto_birim2_katsayi
ELSE (-1) * sth_miktar/ABS(dbo.STOKLAR.sto_birim2_katsayi)
END
ELSE 0
END AS [#msg_S_0168\T] /* ÇIKAN MİKTAR (2.BİRİM) */ ,
CASE
WHEN (sth_giris_cikis=0) AND (dbo.fn_DegerFarki_mi(sth_cins)=0) THEN
CASE
WHEN dbo.STOKLAR.sto_birim2_katsayi>=0 THEN sth_miktar*dbo.STOKLAR.sto_birim2_katsayi
ELSE sth_miktar/ABS(dbo.STOKLAR.sto_birim2_katsayi)
END
WHEN (sth_giris_cikis=1) AND (dbo.fn_DegerFarki_mi(sth_cins)=0) THEN
CASE
WHEN dbo.STOKLAR.sto_birim2_katsayi>=0 THEN (-1) * sth_miktar*dbo.STOKLAR.sto_birim2_katsayi
ELSE (-1) * sth_miktar/ABS(dbo.STOKLAR.sto_birim2_katsayi)
END
ELSE 0
END AS [#msg_S_0169\T] /* MİKTAR (2.BİRİM) */ ,
cast (0 AS float) AS [#msg_S_1716] , /*KALAN MİKTAR(2.BİRİM)*/
dbo.STOKLAR.sto_birim2_ad AS [#msg_S_0170] /* 2. BİRİM ADI */ ,
--birim3
CASE
WHEN (sth_giris_cikis=0) AND (sth_normal_iade=0) AND (dbo.fn_DegerFarki_mi(sth_cins)=0) THEN
CASE
WHEN dbo.STOKLAR.sto_birim3_katsayi>=0 THEN sth_miktar*dbo.STOKLAR.sto_birim3_katsayi
ELSE sth_miktar/ABS(dbo.STOKLAR.sto_birim3_katsayi)
END
WHEN (sth_giris_cikis=1) AND (sth_normal_iade=1) AND (dbo.fn_DegerFarki_mi(sth_cins)=0) THEN
CASE
WHEN dbo.STOKLAR.sto_birim3_katsayi>=0 THEN (-1) * sth_miktar*dbo.STOKLAR.sto_birim3_katsayi
ELSE (-1) * sth_miktar/ABS(dbo.STOKLAR.sto_birim3_katsayi)
END
ELSE 0
END AS [#msg_S_0171\T] /* GİREN MİKTAR (3.BİRİM) */ ,
CASE
WHEN (sth_giris_cikis=1) AND (sth_normal_iade=0) AND (dbo.fn_DegerFarki_mi(sth_cins)=0) THEN
CASE
WHEN dbo.STOKLAR.sto_birim3_katsayi>=0 THEN sth_miktar*dbo.STOKLAR.sto_birim3_katsayi
ELSE sth_miktar/ABS(dbo.STOKLAR.sto_birim3_katsayi)
END
WHEN (sth_giris_cikis=0) AND (sth_normal_iade=1) AND (dbo.fn_DegerFarki_mi(sth_cins)=0) THEN
CASE
WHEN dbo.STOKLAR.sto_birim3_katsayi>=0 THEN (-1) * sth_miktar*dbo.STOKLAR.sto_birim3_katsayi
ELSE (-1) * sth_miktar/ABS(dbo.STOKLAR.sto_birim3_katsayi)
END
ELSE 0
END AS [#msg_S_0172\T] /* ÇIKAN MİKTAR (3.BİRİM) */ ,
CASE
WHEN (sth_giris_cikis=0) AND (dbo.fn_DegerFarki_mi(sth_cins)=0) THEN
CASE
WHEN dbo.STOKLAR.sto_birim3_katsayi>=0 THEN sth_miktar*dbo.STOKLAR.sto_birim3_katsayi
ELSE sth_miktar/ABS(dbo.STOKLAR.sto_birim3_katsayi)
END
WHEN (sth_giris_cikis=1) AND (dbo.fn_DegerFarki_mi(sth_cins)=0) THEN
CASE
WHEN dbo.STOKLAR.sto_birim3_katsayi>=0 THEN (-1) * sth_miktar*dbo.STOKLAR.sto_birim3_katsayi
ELSE (-1) * sth_miktar/ABS(dbo.STOKLAR.sto_birim3_katsayi)
END
ELSE 0
END AS [#msg_S_0173\T] /* MİKTAR (3.BİRİM) */ ,
cast (0 AS float) AS [#msg_S_1717] , /*KALAN MİKTAR(3.BİRİM)*/
dbo.STOKLAR.sto_birim3_ad AS [#msg_S_0174] /* 3. BİRİM ADI */ ,
--birim4 [msg_S_0175] /* STH_MİKTAR2 */
CASE
WHEN (sth_giris_cikis=0) AND (sth_normal_iade=0) AND (dbo.fn_DegerFarki_mi(sth_cins)=0) THEN sth_miktar2
WHEN (sth_giris_cikis=1) AND (sth_normal_iade=1) AND (dbo.fn_DegerFarki_mi(sth_cins)=0) THEN (-1) * sth_miktar2
ELSE 0
END AS [#msg_S_0176\T] /* GİREN MİKTAR (4.BİRİM) */ ,
CASE
WHEN (sth_giris_cikis=1) AND (sth_normal_iade=0) AND (dbo.fn_DegerFarki_mi(sth_cins)=0) THEN sth_miktar2
WHEN (sth_giris_cikis=0) AND (sth_normal_iade=1) AND (dbo.fn_DegerFarki_mi(sth_cins)=0) THEN (-1) * sth_miktar2
ELSE 0
END AS [#msg_S_0177\T] /* ÇIKAN MİKTAR (4.BİRİM) */ ,
CASE
WHEN (sth_giris_cikis=0) AND (dbo.fn_DegerFarki_mi(sth_cins)=0) THEN sth_miktar2
WHEN (sth_giris_cikis=1) AND (dbo.fn_DegerFarki_mi(sth_cins)=0) THEN (-1) * sth_miktar2
ELSE 0
END AS [#msg_S_0178\T] /* MİKTAR (4.BİRİM) */ ,
cast (0 AS float) AS [#msg_S_1718] , /*KALAN MİKTAR(4.BİRİM)*/
dbo.STOKLAR.sto_birim4_ad AS [#msg_S_0179] /* 4. BİRİM ADI */ ,
CASE
WHEN sth_miktar>0 THEN dbo.fn_StokHareketBrutBirimFiyat(sth_tutar,
@DovizCinsi,
sth_har_doviz_kuru,
sth_alt_doviz_kuru,
sth_stok_doviz_kuru,sth_miktar)
ELSE 0
END AS [msg_S_0180\O] /* BRÜT BİRİM FİYATI */ ,
CASE
WHEN sth_miktar>0 THEN dbo.fn_StokHareketNetBirimFiyat( sth_tutar,
sth_iskonto1,
sth_iskonto2,
sth_iskonto3,
sth_iskonto4,
sth_iskonto5,
sth_iskonto6,
sth_masraf1,
sth_masraf2,
sth_masraf3,
sth_masraf4,
sth_otvtutari,
sth_oivtutari,
sth_tip,
@DovizCinsi,
sth_har_doviz_kuru,
sth_alt_doviz_kuru,
sth_stok_doviz_kuru,
sth_miktar)
ELSE 0
END AS [msg_S_0181\O] /* NET BİRİM FİYATI */ ,
dbo.fn_StokHareketBrutDeger ( sth_tutar,
@DovizCinsi,
sth_har_doviz_kuru,
sth_alt_doviz_kuru,
sth_stok_doviz_kuru) [msg_S_0182] /* BRÜT TUTAR */ ,
dbo.fn_StokHareketBrutDeger ( sth_iskonto1,
@DovizCinsi,
sth_har_doviz_kuru,
sth_alt_doviz_kuru,
sth_stok_doviz_kuru) [#msg_S_0183] /* İSKONTO 1 */ ,
dbo.fn_StokHareketBrutDeger ( sth_iskonto2,
@DovizCinsi,
sth_har_doviz_kuru,
sth_alt_doviz_kuru,
sth_stok_doviz_kuru) [#msg_S_0184] /* İSKONTO 2 */ ,
dbo.fn_StokHareketBrutDeger ( sth_iskonto3,
@DovizCinsi,
sth_har_doviz_kuru,
sth_alt_doviz_kuru,
sth_stok_doviz_kuru) [#msg_S_0185] /* İSKONTO 3 */ ,
dbo.fn_StokHareketBrutDeger ( sth_iskonto4,
@DovizCinsi,
sth_har_doviz_kuru,
sth_alt_doviz_kuru,
sth_stok_doviz_kuru) [#msg_S_0186] /* İSKONTO 4 */ ,
dbo.fn_StokHareketBrutDeger ( sth_iskonto5,
@DovizCinsi,
sth_har_doviz_kuru,
sth_alt_doviz_kuru,
sth_stok_doviz_kuru) [#msg_S_0187] /* İSKONTO 5 */ ,
dbo.fn_StokHareketBrutDeger ( sth_iskonto6,
@DovizCinsi,
sth_har_doviz_kuru,
sth_alt_doviz_kuru,
sth_stok_doviz_kuru) [#msg_S_0188] /* İSKONTO 6 */ ,
dbo.fn_StokHareketBrutDeger ( sth_iskonto1+sth_iskonto2+sth_iskonto3+sth_iskonto4+sth_iskonto5+sth_iskonto6,
@DovizCinsi,
sth_har_doviz_kuru,
sth_alt_doviz_kuru,
sth_stok_doviz_kuru) [#msg_S_0189] /* TOPLAM İSKONTO */ ,
dbo.fn_StokHareketBrutDeger ( sth_masraf1,
@DovizCinsi,
sth_har_doviz_kuru,
sth_alt_doviz_kuru,
sth_stok_doviz_kuru) [#msg_S_0190] /* MASRAF 1 */ ,
dbo.fn_StokHareketBrutDeger ( sth_masraf2,
@DovizCinsi,
sth_har_doviz_kuru,
sth_alt_doviz_kuru,
sth_stok_doviz_kuru) [#msg_S_0191] /* MASRAF 2 */ ,
dbo.fn_StokHareketBrutDeger ( sth_masraf3,
@DovizCinsi,
sth_har_doviz_kuru,
sth_alt_doviz_kuru,
sth_stok_doviz_kuru) [#msg_S_0192] /* MASRAF 3 */ ,
dbo.fn_StokHareketBrutDeger ( sth_masraf4,
@DovizCinsi,
sth_har_doviz_kuru,
sth_alt_doviz_kuru,
sth_stok_doviz_kuru) [#msg_S_0193] /* MASRAF 4 */ ,
dbo.fn_StokHareketBrutDeger ( sth_masraf1+sth_masraf2+sth_masraf3+sth_masraf4,
@DovizCinsi,
sth_har_doviz_kuru,
sth_alt_doviz_kuru,
sth_stok_doviz_kuru) [#msg_S_0194] /* TOPLAM MASRAF */ ,
dbo.fn_StokHareketNetDeger ( sth_tutar,
sth_iskonto1,
sth_iskonto2,
sth_iskonto3,
sth_iskonto4,
sth_iskonto5,
sth_iskonto6,
sth_masraf1,
sth_masraf2,
sth_masraf3,
sth_masraf4,
sth_otvtutari,
sth_oivtutari,
sth_tip,
@DovizCinsi,
sth_har_doviz_kuru,
sth_alt_doviz_kuru,
sth_stok_doviz_kuru) [msg_S_0195] /* NET TUTAR */ ,
sth_aciklama AS [msg_S_0085] /* AÇIKLAMA */ ,
cha_evrakno_seri AS [msg_S_0196] /* FAT.SERİ */ ,
cha_evrakno_sira AS [msg_S_0197] /* FAT.SIRA NO */ ,
sth_stok_srm_merkezi AS [msg_S_0118] /* SRM.MRK.KODU */ ,
(Select som_isim from dbo.SORUMLULUK_MERKEZLERI WITH (NOLOCK) where som_kod=sth_stok_srm_merkezi) AS [msg_S_0198] /* SRM.MRK.ADI */ ,
sth_cari_srm_merkezi AS [msg_S_0424] /* CARİ SORUMLULUK MERKEZİ */ ,
(Select som_isim from dbo.SORUMLULUK_MERKEZLERI WITH (NOLOCK) where som_kod=sth_cari_srm_merkezi) AS [msg_S_0425] /* CARİ SORUMLULUK MERKEZİ ADI */ ,
dbo.fn_CariCins(sth_cari_cinsi) AS [msg_S_0199] /* CARİ CİNSİ */ ,
sth_cari_kodu AS [msg_S_0200] /* CARİ KODU */ ,
dbo.fn_CarininIsminiBul(sth_cari_cinsi,sth_cari_kodu) AS [msg_S_0201] /* CARİ İSMİ */ ,
dbo.fn_CariBolgeIsmi(sth_cari_kodu) AS [msg_S_0202] /* BÖLGE İSMİ */ ,
dbo.fn_CariGrupIsmi(sth_cari_kodu) AS [msg_S_0136] /* GRUP İSMİ */ ,
dbo.fn_CariSektorIsmi(sth_cari_kodu) AS [msg_S_0023] /* SEKTÖR İSMİ */ ,
sth_plasiyer_kodu AS [msg_S_0203] /* PLASİYER KODU */ ,
dbo.fn_CarininIsminiBul(1,sth_plasiyer_kodu) AS [msg_S_0204] /* PLASİYER İSMİ */ ,
sth_isemri_gider_kodu AS [msg_S_0205] /* İŞ EMRİ - MASRAF KODU */ ,
CASE
WHEN sth_cins=7 THEN dbo.fn_IsemriIsmi(sth_isemri_gider_kodu)
ELSE dbo.fn_CarininIsminiBul(5,sth_isemri_gider_kodu)
END AS [msg_S_0206] /* İŞ EMRİ - MASRAF İSMİ */ ,
CASE
WHEN (sth_giris_cikis=0) AND (sth_normal_iade=0) THEN dbo.fn_StokHareketMaliyetDeger(sth_maliyet_ana,sth_maliyet_alternatif,sth_maliyet_orjinal,@DovizCinsi)
WHEN (sth_giris_cikis=1) AND (sth_normal_iade=1) THEN (-1) * dbo.fn_StokHareketMaliyetDeger(sth_maliyet_ana,sth_maliyet_alternatif,sth_maliyet_orjinal,@DovizCinsi)
ELSE 0
END AS [msg_S_0207] /* GİREN MALİYET DEĞER */ ,
CASE
WHEN (sth_giris_cikis=1) AND (sth_normal_iade=0) THEN dbo.fn_StokHareketMaliyetDeger(sth_maliyet_ana,sth_maliyet_alternatif,sth_maliyet_orjinal,@DovizCinsi)
WHEN (sth_giris_cikis=0) AND (sth_normal_iade=1) THEN (-1) * dbo.fn_StokHareketMaliyetDeger(sth_maliyet_ana,sth_maliyet_alternatif,sth_maliyet_orjinal,@DovizCinsi)
ELSE 0
END AS [msg_S_0208] /* ÇIKAN MALİYET DEĞER */ ,
cast (0 AS float) AS [msg_S_1719] , /*KALAN DEĞER*/
(dbo.fn_StokHareketNetDeger ( sth_tutar,
sth_iskonto1,
sth_iskonto2,
sth_iskonto3,
sth_iskonto4,
sth_iskonto5,
sth_iskonto6,
sth_masraf1,
sth_masraf2,
sth_masraf3,
sth_masraf4,
sth_otvtutari,
sth_oivtutari,
sth_tip,
@DovizCinsi,
sth_har_doviz_kuru,
sth_alt_doviz_kuru,
sth_stok_doviz_kuru) - dbo.fn_StokHareketMaliyetDeger(sth_maliyet_ana,sth_maliyet_alternatif,sth_maliyet_orjinal,@DovizCinsi)
) AS [msg_S_0209] /* KAR VEYA MALİYET FARKI */ ,
sth_stok_kod as [#msg_S_0001] /* STOK KODU */ ,
sto_isim As [#msg_S_0002] /* STOK İSMİ */ ,
sto_anagrup_kod AS [#msg_S_0210] /* ANAGRUP KODU */ ,
sto_altgrup_kod AS [#msg_S_0211] /* ALTGRUP KODU */ ,
sto_urun_sorkod AS [#msg_S_0016] /* ÜRÜN SORUMLUSU KODU */ ,
sto_uretici_kodu AS [#msg_S_0018] /* ÜRETİCİ KODU */ ,
sto_reyon_kodu AS [#msg_S_0020] /* REYON KODU */ ,
sto_sektor_kodu AS [#msg_S_0022] /* SEKTÖR KODU */ ,
sto_marka_kodu AS [#msg_S_0024] /* MARKA KODU */ ,
sto_muhgrup_kodu AS [#msg_S_0026] /* MUHASEBE GRUP KODU */ ,
sto_ambalaj_kodu AS [#msg_S_0028] /* AMBALAJ KODU */ ,
sto_kalkon_kodu AS [#msg_S_0030] /* KALİTE KONTROL KODU */ ,
sto_sat_cari_kod AS [#msg_S_0032] /* SATICI CARİ KODU */ ,
sto_renk_kodu AS [#msg_S_0036] /* RENK KODU */ ,
sto_model_kodu AS [#msg_S_0038] /* MODEL KODU */ ,
sto_sezon_kodu AS [#msg_S_0040] /* SEZON KODU */ ,
sto_hammadde_kodu AS [#msg_S_0042] /* HAMMADDE KODU */ ,
sth_satirno AS [#msg_S_0212] /* SATIR NO */,
sth_fis_tarihi AS [#msg_S_1722],
sth_fis_sirano AS [#msg_S_1723],
sto_muh_kod AS [#msg_S_1870] /*STOK MUHASEBE KODU*/,
sto_muh_Iade_kod AS [#msg_S_1871] /*STOK İADE MUHASEBE KODU*/,
sto_muh_sat_muh_kod AS [#msg_S_1872] /*YURT İÇİ SATIŞ MUHASEBE KODU*/,
sto_muh_satIadmuhkod AS [#msg_S_1873] /*YURT DIŞI SATIŞ MUHASEBE KODU */,
sto_muh_sat_isk_kod AS [#msg_S_1874] /*SATIŞ İADE MUHASEBE KODU*/,
sto_muh_aIiskmuhkod AS [#msg_S_1875] /*SATIŞ İSKONTO MUHASEBE KODU*/,
sto_muh_satmalmuhkod AS [#msg_S_1876] /*ALIŞ İSKONTO MUHASEBE KODU */,
sto_yurtdisi_satmuhk AS [#msg_S_1877] /*SATILAN MAL MALİYETİ MUHASEBE KODU*/,
sto_ilavemasmuhkod AS [#msg_S_1878] /*İLAVE MASRAF MUHASEBE KODU*/,
sto_yatirimtesmuhkod AS [#msg_S_1879] /*YATIRIM TEŞVİK MUHASEBE KODU*/,
sto_depsatmuhkod AS [#msg_S_1880] /*DEPOLAR ARASI SATIŞ MUHASEBE KODU*/,
sto_depsatmalmuhkod AS [#msg_S_1881] /*DEPOLAR ARASI SATIŞ MALİYETİ MUHASEBE KODU*/,
sto_bagortsatmuhkod AS [#msg_S_1882] /*BAĞLI ORTAKLIKLARA YAPILAN SATIŞ MUHASEBE KODU*/,
sto_satfiyfarkmuhkod AS [#msg_S_1883] /*SATIŞ FİYAT FARKI MUHASEBE KODU*/,
chz_serino AS [SeriNo] /*Seri Numarası*/
FROM dbo.fn_Stok_Giris_Cikis (@stokkod,@ilktar,@sontar,0)
LEFT OUTER JOIN dbo.STOKLAR ON (dbo.STOKLAR.sto_kod=sth_stok_kod)
LEFT OUTER JOIN dbo.STOK_SERINO_TANIMLARI ON (sth_evrakno_sira=chz_st_evr_sira)
LEFT OUTER JOIN dbo.CARI_HESAP_HAREKETLERI on (cha_RECid_DBCno=sth_fat_recid_dbcno) AND (cha_RECid_RECno=sth_fat_recid_recno)
WHERE (dbo.fn_no_ok(sth_depono,@Depolarstr)=1)
)
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.